Her ülkeyi tehdit eden öncelikli doğa olayları vardır.

Deprem,

Tsunami,

Sel baskınları,

Fırtına,

Hortum,

Yangınlar...

Devlet yöneticileri bütçelerini hazırlarken ülkesini tehdit eden olası tehlikelere karşı yeterli ödeneği ayırırlar.

Aç dururlar, bu alanları ihmal etmezler.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılır. Halk eğitilir. Planlı, imarlı uygun yerleşim alanları hazırlanır. Afet anları için kurtarma ekipleri oluşturulur. Kötü günlerden kurtulmak için araç gereç alımları yapılır, hazır tutulur.

Japonlar için birincil doğa tehdidi depremlerdir. Bütçelerinden yeterli pay ayrılır. Okullarda depremle ilgili eğitim verilir. Depreme dayanıklı binalar, köprüler, tüneller yapılır. O ülkede deprem korkusu yaşanmaz.

Bir başka ülke tsunamiye karşı aynı çalışmaları yapar, bir başkaları fırtınaya karşı.

Bizim ülkemiz de iki önemli yakın tehdit altındadır. Deprem, orman yangınları.

Depreme karşı ciddi hiç bir hazırlık yapılmadığını gördük. Güneydoğu bölgemizde depremler yaşandı. On bir il yıkıldı da üç gün ortada gözükmedi devlet. Bir de utanılacak işe kalkıştı, Kızılay, çadır sattı yurttaşlara.

Depremlerin ne zaman, kaç yılda bir olacağı belli değil ama deprem olacağı belli.

Oluyor da.

Telafisi olmayan acılar yaşanıyor.

Ölenler,

Sakat kalanlar...

Telef olan inek, dana, koyun, kümes hayvanı.

Kedi, köpek...

Yığın yığın enkaz.

Zamanla, örtülüyor üzeri acıların.

İdarenin zayıflıkları unutuluyor.

Orman yangınları öyle değil ama. Her yaz mevsimi tutuşuyoruz bir yanımızdan.

Akdeniz kıyıları tutuştu, yangın söndürme uçaklarını aradı gözlerimiz.

Yok!

En yetkili olanımız, en yetkiliden talimat bekledi yangın söndürme işlemleri için.

-Bütçe var mı?

-Var.

-Harca buralara.

-Para yok.

Suriyeliler için otuz milyar dolar harcamışız.

Amerika'da gökdelen dikmişiz. Çiftlik satın almışız.

Memleketin içinde itibardan tasarruf etmemişiz.

Orman yangınları öncesinde kılımızı kıpırdatmamışız.

Bütçeden yeterli pay ayırmamışız. En az beş yüz yangın söndürme uçağımız olması gerekirken, beş, on uçak bile hazır edememişiz.

YIL 2023.

Yangın mevsimindeyiz.

Çanakkale yanıyor.

Cehaletin tuzağına düşmek buna denir işte.

Cehaletten güç alıyor kötülük. Yangın büyüyor.