İnsanlığa çeşitli kültür ve medeniyet eserleri kazandıran, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini teşkil eden vakıf kurumunun toplumun genelinde tanıtılması ve mirasın gelecek yüzyıllara aktarılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ikinci haftasının Vakıflar Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Vali Zülkif Dağlı mesajında: “Temelinde birlik, beraberlik, paylaşma ile insana merhamet bulunan, kadim geleneğimizin ve medeniyetimizin en müstesna kurumlarından biri olan vakıf müessesesi, tarihimiz boyunca birçok alanda karşılıksız olarak hizmet vermiş, ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, toplumsal dengenin sağlanmasına, sosyal hayatta huzurun tesis edilmesinde büyük katkılarda bulunmuştur” görüşüne yer verdi.
Vakıflara sahip çıkmanın önemine değinen Vali Dağlı “Kurumsallaşmış bir yardım anlayışının temsilcisi olan vakıflar, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürümüzün önemli bir değeri olarak varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir” dedi.
Vali Dağlı mesajının devamında şunları söyledi: “Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta büyük bir rol oynayan vakıflar; dini, hukuki ve sosyal müesseseler olarak öne çıkmış, geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması açısından önemli görevler yüklenmiş tarihi çok eskilere dayanan kurumlardır.Geçmişimizin bize emanet ettiği vakıflarımıza sahip çıkmak, bu eserlere yenilerini kazandırmak, vakıf medeniyetinin yansıması olan sevgi kültürünü canlı tutarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin temel görevlerindendir. Bu duygu ve düşüncelerle; vakıf bilincinin geliştirilip yaygınlaştırılmasında önemli katkıları olan fazilet ve hayırseverlik timsali aziz milletimizin Vakıflar Haftası'nı kutlar, vakıf hizmetlerinin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, vakıf anlayışı ve geleneğinin ilelebet sürmesini temenni ederim” 

Editör: Haber Merkezi