Ziyaret sonunda Tuluk, Vali Dağlı’ya, restorasyonu tamamlanan ve Çorum’un en önemli tarihi yapılarından birisi olan Velipaşa Hanı üzerine mimarlık tarihçisi oğlu Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk tarafından kaleme alınan kitabı sundu.

Çorum Belediyesi Kültür Yayınları arasında çıkan kitap “Bağçevânoğlu Kahvehânesi’nden Veliyyüddin Paşa Hânı’na: Çorum Velipaşa Hanı-Anadolu Oteli” adını taşıyor.

Editör: Haber Merkezi