Dün gece üstadıma sordum kaç kez,

Bana bu dünyanın sırrını söyle tez,

Cevap verdi üstadım gülerek,

Bu sır bilinir, ancak söylenemez,… (Mevlana)

 

Vardım ileriye, döndüm geriye,

Ben de şaştım sarındığım deriye,

Kendime rastladım varsam nereye,

Evvel, âhir, sonlu, sonsuz benimdir… (Sefil Selimi)

 

Ezelden gelir ebede giderim,

Bir garip yolcuyum kime ne derim?

Zaman ötesine geçer dururum,

Aklımı başımda zor zaptederim, (Mehmet Özata)

 

Aşıkınam, nasıl ayık kalayım?

Doldur aşk şarabını gönül testime,

Sen İran ol, ben de Şah’ın olayım,

Varsın Sultan Selim gelsin üstüme…(Cemal Safi)

 

İlahimle Mevlana’yı döndürdüm,

Yunus’umla öfkeleri dindirdim,

Günahımla çok ocaklar söndürdüm,

Mevladanım, hayır benim, şer benim…( Cemal Safi) 

 

Ben bir dağ yeliyim, kuşkulu, korkak,

Sen ölümsüz ikili, tohum, toprak,

Bulut, bulut kaçmak isterken sizden,

Yağmur, yağmur geri döndüm ağlayarak….(Fikret Sezgin)

Trabzon’lu Çedikçi Süleyman’nın ruh tarifi

Arşı âlâdan inip alemi menhusa geçer, (Menhus=Uğursuz)

Arzı fanide beni Adem’de mahpusa geçer,

Öyle bir nuru ilâhidir ki, karar eyleyemez,

Eski fanustan çıkıp yeni bir fanusa geçer…(Çedikçi Süleyman)

 

Beni özene bezene yaratan kim? Sen!

Ne yapacağımı da yazmışsın önceden,

Demek ki, günahı da işleten sensin bana,

Öyleyse nedir o cennet, cehennem ? (Ömer Hayyam)

 

Ger aslım sorarsan ben bir niyazım, (Ger= Eğer)

Basir ilmi denen yerden gelirim,

Bir katre idim, şimdi han oldum, (Katre= Damla, Han= Okyanus)

Arşta ki kandilden, nurdan gelirim… (Nesimi)

 

Sanma bu sözleri her insan anlar,

Kuş dilidir bunu Süleyman anlar,

Bu sırr-ı müphemi ârifan anlar, (Sırrı müphem= Gizli sır)

Çünkü cahillerden pinhan eyledik…(Harâbi) (Pinhan= Gizlemek)

                                                   

Ne zaman Nesimi aklıma gelse,

Yüzülmüş tenine deri olurum,

Hallaç gibi çıkıp “Enel Hak” dese, (Enel Hak= Hakk’ın parçasıyım)

Aklımı şaşırıp deli olurum…(Mehmet Özata)

 

 

Bu dünyaya kimler geldi, kimler geçti?

Neler, neler istediler, hepsi de dünyayı bırakıp gittiler,

Ne o, sen hiç gitmeyecek gibisin?

İşte tıpkı ,onlar da senin gibiydiler…(Ömer Hayyam)

 

Aşk beni arif etti / İnceltti zarif etti,

Ben aşkı bilmezdim, / Aşk beni tarif etti…(Mevlana)

27 Eylül 2023