İsrail- Filistin çatışmaları bu günlerde şiddetini iyice artırdı. Bir sürü insan çatışmalarda öldü. Bu çatışmalar sanki büyük bir savaşın ayak sesleriydi.

Temennimiz odur ki, bu çatışmalar savaşa evrilmeden biran önce biter.

Savaşların büyük yıkımlar getirdiğini en çok savaşan taraflar bilir.

Savaş bir cinayettir, savaşın kazananı olmaz.

Düşünürler, bilim insanları, liderler savalarla ilgi bir sürü söz söylemişlerdir.

“Savaş, cehennem felaketidir.”  

“Savaşın sonunu yalnızca ölüler görür.” 

“İlkbaharda ve sonbaharda hiçbir haklı savaş yoktur. “ 

“Dünya için tek akılcı politika, savaşı ortadan kaldırmaktır.”

“En çok kazanan taraflar savaş alanında asla görünmezler.”  

“Ölmüş biri için savaşı kimin kazandığının hiç önemi yoktur.”

“Barışta oğullar babalarını gömer; savaşta ise babalar oğullarını gömer. “

“Kolaylıkla bitirilebilecek bir savaşı sürdürmek insanlık dışıdır.”   

“Dünyadaki tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir.”

“Savaş, insan zihninin bir icadıdır. İnsan zihni adaletle barışı icat edebilir.”

“Savaşta, savaşın vahşetinden daha büyük bir "vahşet" diye bir şey yoktur.”

“Yaşlı adamlar savaş ilan eder. Ama savaşması ve ölmesi gereken gençliktir.”

Savaşla ilgili düşünürlerin, bilim insanlarının söyledikleri özlü sözleri daha da çoğaltabiliriz.

Sonuçta savaşın bir yıkım olduğu gerçeği ortadadır.

Savaşlar yüzünden Sümerler medeniyeti yok olup gitmeseydi, bugün dünyada çok ileri bir medeniyet yaşanıyor olacaktı.

Ortadoğu coğrafyası medeniyetin kurulduğu topraklardır.

Medeniyetin kurulduğu topraklar bu gün kan ve gözyaşının coğrafyasıdır.

Kan ve gözyaşı…

Hiç dinmedi bu gözyaşı…

Suriye’de başlayan, Ukrayna’da devam eden bölgesel savaşların bir ayağı da İsrail- Filistin çatışmasıdır.

Bu çatışmalar birbirinden bağımsız değildir.

 3. Dünya Savaşı denilebilir mi?

Bu tespiti yapmak daha çok erken ama dünyada dengelerin değiştiği de bir gerçek.

Dünya haritası yeniden çizilecek.

Ölenler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar…

Görüntüler korkunç…

Bombalar yağıyor şehirlerin üstüne…

Nasıl bir ruh halidir ki tüm dünya bu görüntülere sessiz...

Sadece izliyor…

Ölümler, rakamlardan ibaret.

Tüm insanlık sokağa inmeli, “Savaş değil barış!” demelidir.

Barışı haykırmalıdır.

Savaşsız bir dünya mümkündür.

Dünyayı insanlık kurtaracak!