HİTÜ’nün internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Remziye Cici, Geleneksel Tıp ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkez Müdürlüğü görevine atandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Yılmazel de Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevine getirildi.

Yapılan açıklamada Dr. Öğr. Üyesi Remziye Cici ve Doç. Dr. Gülay Yılmazel tebrik edilerek yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.