Allah’ın rahmetinin, af ve mağfiretinin insanlığın, özellikle de müminlerin üzenine oluk oluk sağanak yağmur gibi yağdığı, insanları günah kirlerinden, her türlü maddi ve manevi pisliklerden temizleyip pampak nur gibi yaptığı ve Regaib Kandili ile başlayıp Miraç, Ramazan ve Kadir Gecesi ile devam eden ve bizleri bayrama kavuşturan rahmet günlerini ve mağfiret gecelerini bitirmek üzereyiz ve bayrama kavuşmuş oluyoruz.

Hamdolsun, şükrolsun, bizleri sıhhat ve afiyetle bu güzel günlere kavuşturan rabbimize sonsuz salatü selam olsun. Önderimiz, mürşidimiz Hz. Muhammed SAV.e müjdeler olsun bayramı hak eden mümin kardeşlerimize.

Bayram demek; sevinç, neşe ve mutluluğun kişi, aile ve topyekün milletçe ortaklaşa yaşandığı coşkulu müstesna günlerdir. Her milletin kendi kültürünü yansıtan milli ve dini bayramları vardır. Hamdolsun, bizim de Cumhuriyet, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi milli ve Kurban ve Ramazan Bayramları gibi dini bayramlarımız vardır.

Ramazan Bayramımız da, bugün milyarları aşan müminlerin bayramıdır.

Bayram günleri; yüce Allah’ın meleklerine hitaben, “Ey benim meleklerim, gördünüz mü, benim güzel kullarım açlığa, susuzluğa katlanarak zor işlerin karşısında sıcakta soğukta oruç tuttular. Teravih kıldılar. Ellerinden geldiğince hayır ve hasenatla yardımlaştılar, paylaştılar, bölüştüler. Kurtuluş gecesinden Kadir Gecesi’ni de ihya edip bayrama kavuştular. Şimdi benden af ve mağfiretle dünya ve ahiret mutluluğu istiyorlar. Şahit olun ki, onları affettim. Onları cehennemden azat ettim. Onları cennet ve cemaline nail ettim” diyerek müminleri övecektir. Ne mutlu o müslümanlara ki, ulu Allah’ın bu övgüsüne mazhar oldular. İşte bunun sevinci ile bayram ediyoruz. İşte gerçek saadet budur.

Bir bayramın gerçek manada bayram olabilmesi için şu hususların toplumda gerçekleşmesi şarttır. Bunlar bayramların olmazsa olmazıdır.

1-Ramazan nedeni ile bıraktığımız kötü huylarımıza asla geri dönmemeliyiz. Elimizden geldiğince günah işlerden uzak durmalıyız ki, Ramazan bize tesirini göstermiş olsun. Hayatımızda beyaz bir sayfa açmalıyız ki başladığımız ibadetlerimize, güzelliklerimize devam etmeliyiz. Bu çok önemlidir. Yoksa yağmur yağar, sel alır, rüzgar eser yel alır kabilinden elde bir şey kalmaz. Emeklerimiz boşa gitmiş olur. Bu hususa dikkat etmeliyiz.

2-Bayram neşe ve sevinçlerin paylaşım günleridir. Mutluluklarımızı, insanları ayırıma tabi tutmadan herkese bayram sevincini tattırmalıyız. Hiç kimsenin kimseyi yargılama yetkisi yoktur. Hiç kimse potansiyel suçlu değildir. Yargılama Allah’a mahsustur. Herkese iyi gözle halis özle bakmalıyız. Bayram bize bunu sağlamalıdır.

3-Unutmayınız ki Kur’an; “Şüphesiz ki müminler kardeştirler. Kardeşlerimizin arası açıksa onu kapatın. İslah edin, düzeltin ki toplum huzur bulsun” buyurur. Bu bakımdan insanları beşeri kusurlarından dolayı kınamayı bırakıp hoş görmeli ve aramızda toplumsal barışı sağlamalıyız. Bayramları fırsat bilip aramızdaki anlaşmazlıkları çözmeli, özellikle dargınlık ve kırgınlıkları mutlaka aradan kaldırmalıyız.

R.SAV. efendimiz; “Müminlerin dargınlıkları ıslak bir tülbentin güneşte kuruduğu süre kadardır. Müslümanın müslümana 3 günden fazla dargın durması haramdır. Bir mümin din kardeşine ömür boyu dargın duruyorsa, o kardeşinin boynunu vurmuş, yani onu öldürmüş gibidir” buyurdukları asla unutulmamalıdır.

Daima birbirimizi sayan, seven, paylaşan, sevişen, barışan olmalıyız. Barış toplumun huzur direğidir. Toplumsal barışın bozulduğu bir toplumda asla huzur olmaz. Onun için bayramlar barış günleridir. Küskünlerin barışmaları için önemli bir fırsattır.

4-Bayramların dördüncü özelliği; bölüşüm, paylaşım ve yardımlaşmadır. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Bir toplumda aç susuz, bi ilaç kimseler varsa o toplumda güven ve emniyet olmaz. Haset ve fesat olur. Mübarek günler bu hastalıkların tedavisi için bir fırsattır. Unutulmasın bu hususta Çorum halkını kutluyoruz.

5-Özellikle, başta ana-baba, yakın-uzak akraba, eş ve dostlarımızın hayatta ise mutlaka ve mutlaka bizzat değilse iletişim araçları ile bayramlaşmalı, ölmüş iseler kabirleri ziyaret edilerek fatihalar, sadakalar ve dualarla onların ruhlarını lezzetlendirmeliyiz.

Bayram günleri tatil günleri değildir. Bayramlaşmayı terk edip tatil beldelerine taşınmak bayramın ruhu ile bağdaşmaz. Bayramın gereklerini yerine getirenler elbette iş güç sıkıntısının stresinden biraz olsun uzaklaşmak için imkanı olanlar tatil yapabilirler. Bu bir haktır. Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin elinden tutalım. Onlara bayram sevincini tattıralım. Bayramlaşmayı, tebrikleşmeyi unutmayalım, çocukları sevindirelim. Ölüyü-diriyi memnun edelim ki, bayram bayram olsun. Bayramda birileri et yerken diğerleri deri yiyorsa orada bayram yok demektir.

İslam aleminde akan kanlar, terör nedeni ile ömrünün baharında ölen canlar 23 yaşında toprağa gömülen insanlar olmasın. Bayramlar hürmetine bu acılar son bulsun inşallah. Bütün bu düşüncelerle hepinizin bayramlarını candan tebrik eder, ulu Allahımızın milletçe nice bayramlara kavuşturmasını yürekten temenni ve niyaz ederim.

İnşallah ortalığımıza huzur gelsin, evlerimiz nurla dolsun. Bütün herkes mutlu olsun. Tüm cefalarımız son bulsun. İyilikler toplumlara hakim olsun. Bayram bize güç olsun, kuvvet olsun. Bütün acılarımız son bulsun. Çalışanlarımıza güç ve kuvvet olsun. Çalıştıranlarımıza vüsat, genişlik olsun. İnsanımıza iş olsun, aş olsun, eş olsun. Allah’ın rahmeti, bereketi, af ve mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Amin.