Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:
“Ülkemizde; bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca vb. kaynaklı zehirlenmeler hemen hemen her yıl kış aylarında basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenebilmesi, özellikle lodoslu günlerde gerekli tedbirlerin alınarak halkın bu konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı web sayfasında (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ced.html) afiş, broşür ve bilgi notu hazırlanmıştır. Bu bağlamda her yıl birçok kişinin karbonmonoksit gazı ile zehirlendiği göz önüne alındığında; insan, çevre ve toplum sağlığının korunması, baca gazı zehirlenmeleri nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybetmemesi, söz konusu üzücü olayların yaşanmaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi hayati önem arz etmektedir.
Özellikle lodoslu günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek Belediyeler tarafından; gerekli tedbirlerin alınarak halka konuyla ilgili eğitim verilmesine, Belediyeler tarafından özellikle lodos rüzgârının estiği günlerde halka ikaz edici anonsların yapılmasına, tekniğe uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar zehirlenmelere ve yangınlara neden olabileceğinden, bacaların bina sahiplerince/yöneticilerince her yıl düzenli olarak temizletilmesine, bakım ve kontrollerinin yaptırılmasına, kullanılan yakıtın standartlara uygunluğunun kontrol edilmesine, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamasına, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamasına, baca gazlarının soğumasını azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava şartlarının etkisini azaltmak için bacalarda gerekli tedbirlerin alınmasına, bacalara, yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları vb. maddelerin girmesini engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasına, soba içinde ortaya çıkan zehirli gazların yanarak sobayı terk etmesi için soba tutuşurken yakıtın üstten yanmasının sağlanmasına, karbonmonoksit ve şofben zehirlenmelerinin, gaz kaçakları ve yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde, oksijen oranının düşmesi sonucunda karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girişinin sağlanmasına, gaz kaçaklarına karşı gerekli önlemlerin alınmasına, bacaların yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemesine karar verildi.