NEDENLERİ-SONUÇLARI İTİBARİYLE İBRETLİ NOKTALAR VE BİZLERE DÜŞEN GÖREVLER

Bu konuyu en doğru yol, en saygın görüş ve hareket tarzı olan Kerbela, Şia, Alevi, Sünni vs. gibi olaylarla ilgili gelmiş geçmiş dünyanın en büyük alimi olan İmam-ı Azam hazretlerinin görüşü, fetvası ile bağlamak istiyorum.

Şöyle ki;

İmam-ı Azam Hanefi mezhebinin imamıdır. Hicri 80 – Miladi 702 yılında Küfe’de doğuyor. H.150 M.772 yılında Bağdat’ta 70 yaşında vefat ediyor. Kerbela olayı, H.61. yılda oluyor. O zaman İmam-ı Azam doğmamış oluyor. Ama yüksek ilmi ve feraseti ile konu hakkında bilgisi olduğu bilinmektedir.

Bağdat’ta İmam-ı Azam zamanında şöyle bir olay oluyor. Tabi ki bunlar rivayettir. Ama muhtaç olduğumuz kardeşliğin tesisinde amaç bilgidir. Tek yoldur. Daha önceden ifade edildiği gibi, Sıffın savaşında Hz. Ali’nin askerleri ikiye bölünmüştü. Bir kısmı Hz. Ali’nin yanında kalırken, Hz. Ali Medine’de halifedir. Bir kısmı hakem olayına itiraz ederek Muaviye’nin de Hz. Ali’nin de karşısında yer almış, bunların ve taraftarlarının malı canı haşa ırzı helaldir gibi sapık bir düşünce ile dağa çıkmışlar ve Hariciler adını almışlardı. İşte bunların uzantısı olan bir grup İmam-ı Azam’a geliyorlar. Atının üzengisinden tutuyorlar, “ey İmam, sen İslam aleminin en yüksek alimi ve imamısın. Sana bir soru soracağız. Cevap vereceksin ve canını bizden kurtarman vereceğin cevaba bağlıdır” diyorlar.

–Söyle bakalım. “Hilafet meselesinde, Sıffin harbinde Ali mi haklı, Muviye mi haklı, yoksa ikisi de mi haksız, cevap ver” diyorlar. (Aslında bu Haricilerin herkese sordukları ve istedikleri cevabı alamazlarsa insanları katlettikleri bir genel sorudur.)

İmam-ı Azam atın üzerinde onlara diyor ki, ben de size bir soru soracağım, siz de benim soruma cevap verin, ben de sizin bu sorunuza cevap vereyim.”

Harici grubun kılıçları havada “sor” diyorlar.

İmam-ı Azam hazretleri soruyor: “Benim atımın ayakları kaçtır?” diyor.

Hariciler, “bizimle eğleniyor musun sen” diyorlar. O da, “hayır, atımdan iniyim de ben sayayım” diyor.

Attan iniyor, sağdan sayıyor, sağ ön ayak 1, sağ arka ayak iki, son ön ayak üç, sol arka ayak dört diyor.

Hariciler bununla neyi anlatmak istiyorsun, diyorlar. İmam-ı Azam cevap veriyor:

Ben Hicri 80 yılında doğmuşum. Bu olay ben doğmadan olmuş, ben bu olayı görmedim, sizin gibi babadan dededen dinledim, gerçeğini bilmediğim görmediğim bir olayla ilgili ne söyleyebilirim?

(Sürecek)