Onursal Başkan Nazmi Bilgin, Onur Kurulu Başkanlığı’na getirilirken, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen de Onur Kurulu Üyesi oldu. Sezai Ballı Etik Kurulu Başkanı, Mustafa Arslan ise Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın ile Belediye Başkan Vekili Kemalettin Ekici’nin de birer konuşma yaptıkları TGK Genel Kurulu’nda, yerel basının sıkıntıları önemle ele alındı. Genel Başkan Nuri Kolaylı, demokratik ülkelerde medya kurumlarının çeşitli yöntemlerle devletler tarafından desteklendiğini, Türkiye’de bu desteğin resmî ilanlar yoluyla gerçekleştiğini ifade ederek özetle şunları söyledi:

 “Basın İlan Kurumu’nun fiyat tarifesinde 2023 sonu itibariyle yapılan artış, yerel gazetelerimizin 2024 yılına rahat bir nefes alarak girmelerini sağlamıştı. Ancak; ilanların birleştirilmesi, işlerin bölünerek ilan sınırları dışına çıkması, doğrudan alım ve acil alım yöntemlerine sıklıkla başvurulması, kooperatif ve dernek ilanları ile özel eğitim kurumu ilanlarının yayın zorunluluğunun kaldırılması gibi nedenlerle resmi ilanlarda ciddi oranda azalma meydana gelmektedir.”

Tgk Di̇van

 “Pandemiden bu yana ekonomik darboğaz içindeki yerel basınımız, 13 Mayıs 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalarla tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.”

“Demokrasilerin gelişimine katkıda bulunan ve halkın özgür haber alma hakkı doğrultusunda kamusal görev üstlenen yerel basının yaşatılması için; Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ndeki olumsuz uygulamaların iptal edilmesi gerekmektedir.”

Tgk 3

 Nuri Kolaylı, “Gazetecilik Meslek Yasası”nın çıkarılması, basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerin evrensel ölçüler dikkate alınarak ayıklanması, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına yeşil pasaport verilebilmesine yönelik iktidar ortağı MHP tarafından meclise sunulan kanun teklifinin yasalaştırılması gibi taleplerini de bir kez daha dile getirdi.

Tgk 1

Editör: Haber Merkezi