Toplantıya Çorum’dan, Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Genel Sekreter ve Büyük Kongre Delegesi Arif Sami Bozdoğan, Sayman Seçil Ertürk, Büyük Kongre delgeleri Süleyman Koca, Mustafa Göbelek, Olcay Çorumlu, Oda üyeleri Yasemin Bozdoğan ve Ahmet Çorumlu katıldı.

ECZACI ODASI 300723 (1)

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve diğer il protokolünün de yer aldığı toplantının sonunda, eczacıların sorunlarını ve beklentilerini içeren bir sonuç bildirisi açıklandı.

İlaç fiyatlarının ekonomik gelişmelerin gerisinde kaldığına vurgu yapılan bildiride, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu yakıcı enflasyon ortamında 1. basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak hizmet veren, kira, elektrik, personel gideri gibi işletme giderlerinin ödemelerini karşılamakta zorlanan ve içinde bulundukları ekonomik koşullar nedeniyle eczaneleri adeta yangın yerine dönen meslektaşlarımızın, eczanelerinin sürdürebilirliğinden endişe ediyoruz.” denildi.

Muvazaa ile mücadelede eczacı odalarının yetkilerinin azaltılması nedeniyle, eczacılık mesleğinin geleceğinden de endişe duyulduğu vurgulanan sonuç bildirgesinde, “27 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen Büyük Eczacı Mitinginde, sorunlarımızı ‘ dur de’ diyerek dile getiren biz eczacılar, haklarımızı alana kadar, ‘birlik’ten gelen gücümüzü kullanmaktan imtina etmeyeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.” İfadelerine yer verildi.

ECZACI ODASI 300723 (3)

ECZACI ODASI 300723