1993 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan bir heyet köyde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köyün taşınacağını açıklamış, kararın ardından 74 haneli köyün 40 hanesi belirlenen yere taşınırken, geriye kalan haneler ise mirasçı konumunda olduklarından dolayı köyde yaşamaya devam etmişti.

9a854538-b8d4-464d-b988-c4166ce43c2e
O günden bu yana heyelan riskinin devam ettiği köyde yaşayan ailelere konutlarını yapabilmeleri için arsa tapuları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın tarafından teslim edildi.
Konu ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“İlimiz İskilip ilçesi İkipınar köyü 1980’li yıllarda yaşanan heyelanlardan dolayı köy idari sınırları içerisinde kalan Manastır bölgesinde oluşturulan yeni yerleşim alanına taşınması gerçekleştirilmiştir. Ancak köy sakinlerinden bir kısmı çeşitli nedenlerle eski yerleşim yerinde kalmıştır. Eski yerleşim yerinde heyelan tehlikesinin devam etmesinden dolayı, köydeki aileler yeni yerleşim yerine taşınmak istemişler ve çözüm arayışları başlamıştır.

64333f38-1906-490f-8ccc-07d03cca0eb6

Eski köy yerleşim yerinde kalan köylüleri yeni yerleşim yerine taşımak için ilk girişim 2010 yılında yapılmış ancak uygun arazi bulunamamasından dolayı bir çalışma yapılamamıştır. Tehlikenin devam etmesi üzerine 2019 yılında Valiliğimizin özel ilgisi ve yardımları ile çalışma yapılabilecek vasıfta olan ve mülkiyeti vatandaşa ait bir tarlanın köy tüzel kişiliğince satın alınması ile uygulamanın yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. Uygulama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yatırım programına teklif edilerek çalışmalara başlanılmıştır. Sırası ile çalışma yapılacak arazilerin tahsisinin alınması, hak sahiplik çalışması, kurum görüşlerinin alınması, imar planlarının hazırlanması ve parselasyon yapılarak 29 adet arsa hak sahibi ailelere dağıtımı için uygun hale getirilmiştir. Yapılan hak sahiplik çalışması sonucu belirlenen eski yerleşim yerinde kalan 22 ailenin konutlarını yapabilmeleri için arsa tapuları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Cemal İbrahim Yalçın tarafından 31.10.2023 tarihinde teslim edilmiştir.”