Toplantıda Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında yer alan 25 üniversitenin, ihtisas alanlarına ilişkin yaptıkları çalışmalar, elde edilen başarılar ve üniversiteler arası işbirliklerinin artırılmasına yönelik görüşmeler yapıldı. 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Bitlis Eren Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantının açılışında yaptığı konuşmada Yükseköğretim Kurulu olarak, yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesini 25 üniversiteyle başarıyla yürüttüklerini belirterek, “Nitekim projemiz 11. Kalkınma Planından sonra 12. Kalkınma Planımızın da 682.5. nolu tedbirinde: ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin etkinliği artırılacaktır’ ifadesiyle devletimizin üst politika belgesinde de yerini almıştır.” dedi.
Programla üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamalarını hedeflediklerini belirten Özvar, “Yine bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir. Üniversitelerden bölgesel ve ulusal düzeyin ötesinde uluslararası görünürlüklerini artırmalarını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“KALİTE ODAKLI ÇALIŞMALARIN OLUMLU SONUÇLARINI ALMAYA BAŞLADIK”
Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak kalite odaklı çalışmaların son yıllarda olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını vurguladı. Yakın zamanda dünyanın önde gelen uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan 2024 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre; 2023 yılında Türkiye’den 61 üniversitenin girdiği Dünya Üniversite Sıralamasına bu yıl 75 üniversitenin girme başarısı gösterdiğini bildiren Özvar sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye’den sıralamaya giren üniversite sayısı 2018’e göre üç kattan fazla artış göstermiş olup; bu da Türkiye’yi sıralamada ABD, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin ardından en iyi temsil edilen yedinci ülke konumuna getirmiştir. Bu uluslararası sıralama kuruluşunun üst düzey yöneticisinin ifadeleriyle: Temsildeki bu artış, Türkiye’nin uluslararası bir yüksek öğrenim merkezi olarak hızlı yükselişinin ve Türk üniversitelerinin dünya sahnesine çıkma ve kendilerini dünyanın en iyi üniversiteleriyle kıyaslama arzusunun dikkate değer bir işareti olarak görülmektedir.

“ÜNİVERSİTELERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ YUMUŞAK GÜÇLERİMİZ ARASINDA”
Özvar, üniversitelerin Türkiye'nin sadece bölgesel ilişkilerinde değil, küresel ilişkilerinde de övündüğü değerlerin başında geldiğini belirterek, “Üniversitelerimiz çok önemli yumuşak güçlerimiz arasında yer almaktadır. Bu gücün daha da artırılmasını istiyoruz. Bunun için uluslararasılaşma şart” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTELER ARASI REKABET İLİM ALANINDA YARIŞMANIN TEZAHÜRÜDÜR”
Üniversitelerin gelişmesinde etik değerlere dayalı bir şekilde rekabetin çok önemli olduğunu üniversitelerin farklı yönleri ile kendini öne çıkardığını vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:
“Etik değerlere dayalı bir rekabet üniversitelerimizin verimliliğini, etkinliğini arttıracaktır. Rekabet iş birliğine engel değildir, iş birliği de rekabete engel değildir. Rekabet ilim alanında yarışmanın tezahürüdür. Bu bakımdan üniversitelerimizin rekabet etmesi çok önemli. Rekabet de ancak farklılaşmayla olur. Bu bakımdan üniversitelerimizin rekabet üstünlüğü üretebilecek taraflarını geliştirmek zorundadır. Bizim bölgesel kalkınma misyonu taşıyan üniversitelerden beklediğimiz de tam olarak budur. Bulundukları şehir veya bölgelerinde o bölgenin kalkınmasına, gelişmesine hizmet edecek tarafları öne çıkarması, o tarafları daha büyük bir rekabet gücüyle desteklemesi üniversitelerinizin gelişmesinin önünü ve kapısını aralayacaktır. Bu toplantının belki de en önemli konusu burasıdır”.
“Yayın kalitesi ve sayısıyla önce çıkan programları maddi olarak da destekliyoruz”
Türkiye’nin öncelik verdiği bilimsel alanlarda yayın kapasitesi ve kalitesiyle temayüz eden bütün programları destekleme kararı aldıklarını belirten Özvar, bunun projelere maddi destek fonu sağlamak anlamına geldiğini vurguladı.
YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nun çok basit bir yönetim felsefesi var: Biz sizi görüyoruz. Kaliteli yayın yapın, gösterin. Biz de size destek verelim.” ifadelerini kullandı.
 

Editör: HABER MERKEZİ