“Sanat yüksek uygarlığın merdiveni” olarak bilinir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur.” diyor. Ayrıca hep söylenir, “Bir kent, bil bölge, bir ülke, sanayi ve teknolojisiyle ne kadar kalkınırsa kalkınsın, bu kalkınmanın temeli ‘sanat zemini’ üzerine oturmadığı sürece, o kalkınma eksiktir.” diye. Hâl böyle olunca bunun oyuncusu da sanatçıdır.

Güzel Çorum’umuz; aklını, fikrini, becerisini, duygu yükünü halkımıza sunan; bu güzel hasletleri üzerinde taşıyan birçok sanatçı yetiştirmiştir. Bunlardan biri de Âşık Rıfat Kurtoğlu’dur. Âşık Rıfat Kurtoğlu, sanat çevresinde sanatıyla ‘halk edebiyatımızın mihenk taşlarından birisi’ olarak bilinir. Halk kültürüne sıkı sıkıya bağlı kalan Âşık Rıfat Kurtoğlu yaşamı boyunca yüzlerce şiir yazmış; her şiirinin her dizesine büyük anlamlar yüklemiştir. Âşık Rıfat Kurtoğlu şiirlerini geçmiş yıllarda kitaplaştırarak sanat dünyasına sunmuştur. Şiirlerinde yaşamın her yönünü büyük bir ustalıkla işleyen Âşık Rıfat Kurtoğlu, ‘Büyük Sanatçı’ kimliğinin üzerine oturarak, ulusal sanat dünyasında da tanınır, bilinir olmuştur. Kendisini içtenlikle kutluyor, sağlıklı bir yaşam diliyorum.

-*-

Çorum Belediye Başkanımız Saygıdeğer Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı sanata, sanatçıya, kültüre büyük değer veren; Çorum’u ve Çorumluyu seven bir halk adamı ve içimizden biri olarak biliyoruz. Kendisini Çorumlu kimliğimizde seviyor ve bütün projeli çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Kültür ve sanat yüklü, Çorum’un her konusunu yansıtan sayısız kitap ve dergi yayımlayarak Çorumlunun okumasına sunmuştur. Bu kitaplardan birisi de “Âşık Rıfat Kurtoğlu Yaşamı-Sanatı-Şiirleri” kitabıdır. Ayrıca sanatçılara ‘Vefa Gecesi’ düzenleyerek onurlandırmış ve sanatçıların yanında olmuştur. Sanatçı dostlarım adına minnet duygularımızı bildirmek isterim.

Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın, Âşık Rıfat Kurtoğlu kitabında Çorum için “Barışın ve kardeşliğin şehri Çorum’umuz âşıklar geleneğinin oldukça güçlü olduğu, halk edebiyatımızın zengin olduğu şehirlerden biridir.” der. Âşıkları da “Halkın hadiseler ve olgular karşısındaki, his, duygu, düşünce ve tepkilerini öz, sade, duru bir dille ifade eden; halk edebiyatımızın mihenk taşları” diye niteler. Teşekkürlerimizle sağ olsun, var olsun…

-*-

Belediyemiz tarafından bastırılan Âşık Rıfat Kurtoğlu kitabı 640 sayfa olup, Kurtoğlu’nun yaşamı, sanatı ve 493 şiirinin halkla buluşmasıdır. Bu büyük eseri, Âşık Rıfat Kurtoğlu’nun yaşamını, sanatını, şiirlerinin niteliklerini, büyük bir özveri ile bir yıldan fazla araştırıp inceleyerek basıma hazırlayan eğitimci, araştırmacı, tarihçi, halk edebiyatı bilimcisi yazar İbrahim Gösterir ve eğitimci, araştırmacı yazar Yıldırım Kaya’dır.

Âşık Rıfat Kurtoğlu’nu konu alan kitap beş bölümde incelenerek kitaplaşmıştır. Ayrıca bu araştırma 431 kaynaktan araştırılarak yapılmıştır. Bu çok büyük bir emek ve akademik bir çalışmadır. Kutluyorum kendilerini…

Kitap Kapaûi̇

Birinci Bölüm: Âşık Rıfat Kurtoğlu İçin Yazılar:

Bu bölümde Abdurrahim Karakoç, Cemal Safi, Bayram Bilge Tokel, Şaban Özüdoğru, Muzaffer Gündoğar, Dr. Barış Doğan gibi tanınmış sanatçıların Âşık Rıfat Kurtoğlu’na yazdığı basında yer alan yazılara yer verilmiştir.

İkinci Bölüm: Âşık Rıfat Kurtoğlu’nun Yaşamı - Sanatı:

Bu bölümde Âşık Rıfat Kurtoğlu’nun yaşamı ve sanatının her yönü çok kapsamlı araştırılıp incelenerek 46 sayfa tutarında verilmiştir.

İkinci bölüm çalışması çok yönlü ve çok uzun bir araştırma sonucunda kaleme alınarak büyük bir bilgi yükü ile kitaba yansıtılmıştır. Çok yönlü ve çok uzun çalışma diyorum çünkü:

-Âşık Rıfat Kurtoğlu’nun yaşamı 7 konu üzerinde araştırılarak incelenmiş,

-Âşıklık geleneğinde Âşık Rıfat Kurtoğlu’nun yeri 11 konu üzerinde araştırılıp incelenerek kitapta yerini almıştır.

-Şiirlerinin ölçü durak, uyak… gibi bilimsel özellikleri; işlediği konular, dil ve anlatım özellikleri… gibi pek çok konu araştırılıp incelenerek sayfalar dolusu bilgi içermektedir.

Üçüncü Bölüm:

Bu bölümde Âşık Rıfat Kurtoğlu’nun 493 şiiri vardır. Şiirleri konularına göre 12 konu üzerinde incelenerek kitapta yerini almıştır ki, çok kapsamlı akademik bir çalışma olmuştur.

Dördüncü Bölüm:

Bu bölümde Âşık Rıfat Kurtoğlu’nun bazı şiirleri notaya aktarılarak meşhur sanatçılar tarafından bestelenmiş türküleri vardır.

Beşinci Bölüm:

Bu bölümde Âşık Rıfat Kurtoğlu için tanınmış şairlerin yazdığı ve Kurtoğlu’nu metheden 13 şiire yer verilmiştir.

-*-

Âşık Rıfat Kurtoğlu kitabı çok uzun akademik bir çalışmanın ürünü olarak halka sunulmuştur. Bu çalışmada İbrahim Gösterir ve Yıldırım Kaya’nın çok büyük emekleri vardır ve bu emekler yadsınamaz.

Özellikle İbrahim Gösterir ve Yıldırım Kaya’nın emeğine, yüreğine sağlık diyor; iyi ki varsınız ve iyi ki böyle bir çalışmaya imza atarak tarihe, kültüre bir not düştünüz. Var olun, sağ olun diyorum ve de yürekten kutluyorum ikinizi de…

Ibrahim Gšsterir