Ulu Allah zaman zaman insanları uyarmak, ibret almalarını sağlamak için geçmiş zamanda bir çok kavmi zalimleri nedeni ile helak etmiştir. (Hac suresi, 45-46, sh.336) Bu ayetler dikkatle okunmalı, bunlardan ibret alınmalıdır. Yoksa bunları okuyup geçmek bir fayda temin etmez.

Örneğin; M.S. 79 yılında meydana gelen Pompei şehrinin yanardağdan akan lavların akması  sonucu o zaman açık umumhane olan Pompei şehrini fiilişeni ilişki halindeki insanlar lavların taş yaptığını belgeler, fotoğraflarla tesbit edilmiş alde insanların ibretine sunulmuştur.

Kur’an’da “Nitekim birçok memleketi ona halkının zulümleri nedeni ile, onları helak ettin. Şimdi o ülkelerde duvarları çökmüş tavanları üzerlerine yıkılmış nice kullanılmaz saraylar, su kuyuları, ıssız kalmış. Bir zamanlar içinde akıl almaz fuhuşların işlendiği sarayların harabe kalıntıları ibret için gözlerinizin önüne serilmiştir. Hala uyanmayacaksınız. (Hac.sh.330)

ZAMAN İZAFİDİR

Dünyanın ömrü yanında insanoğlunun ömrü siyah tüylü bir devenin sırtında bulunan beyaz bir kıl kadar bile değildir. Bu çok kısa ömrünün menhişatla, fuşhiyatla, zalimle geçirilmesi dünyada kimseye bir fayda getirmediğini, ölenlerimize bakarsak hemen görürüz. Bu fani, geçici dünyayı dünya için meşruiyyet içinde dünya için ve özellikle ebedi olan ahiret için yaşamalıyız. Yüce Allah’ımızın beyanı ile; Dünya hayatı geçici, çok çok kısa ama ahiret ise baki ebedidir. Ebedi ahiret hayatı gerçek fani dünya hayatına değişilir mi, böyle ticaret olur mu? Üstüne üstlük kısa dünyamızı günahla, masiyetle, haksızlık ve adaletsizlikle ve özellikle de zulümle geçirirsek, dünyamızı ve ebedi olan ahiretimizi kökten yıkmış oluruz. Bugün dünyanın yaşı milyarlarca sene olarak bildiriliyor. Ama milyonlarca han, hakan, kral, padişah, şah, zalim, ölüm, hiç kimse sahip olamamış. Bu fani uğruna işlemedik şiddet, zulüm bırakmamış, sonunda zulmünün bedelini acıklı sonları ile ödemişlerdir.

Ama insanların uyanacağı yok. Tarihin derinliklerine gitmeye gerek yok. Zamanımızdaki suikastler, intikamlar, hep yapılan zulümlerin sonucudur. Aslan aslanın etini yemez ama insan hemcinsi insanı öldürüp parça parça yapıp çöpe atabiliyor. Saddamlar, Çavuşeskular, Hitler, Musoliniler idam sehpalarında asılanlar, zalimse cezasını mazlumsa başkasının zulmü sonucu başka bir zulmün sonucudur. “Hak kulundan intikamını kul ile alır. Bilmeyen ilmi ledünni onu kul yaptı sanır.” Allah bir zalimi ömür zalime musallat eder.

(SÜRECEK)