Aliyyel Mürteza R.A. (Allah’ı cc razı olduğu saygın kişi)

Hz. Ali R.A. hazretlerinin öğütlerine geçmeden önce, onun Haydarı Kerrar (Döne döne harp eden) biyografisi, şahsiyeti hakkında özet bir bilgi sunmak, herkesin üzerinde ittifak etti Hz. Ali’nin özellikleri hakkında genel bir bilgi vermek, konunun daha iyi açık bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Hz. Ali R.A. Allah’ın sevgilisi, R.SAV.in evladı gibi olan, amcası Ebu Talip’in oğlu. Evleninceye kadar (Hz. Fatıma ile) R.SAV.in evinde onun terbiyesinde büyümüş, cennet hatunlarının efendisi Hz. Fatıma ile evlenmiş ve R.SAV.in damadı olmuştur.

Hz. Ali’nin babası, R.SAV.in hamisi ve amcası Ebu Talip’tir. Ebu Talip’in 4 oğlu vardır. (Akil, Cafer, Talip ve Ali)

O zamanın geçim zarueti nedeni ile Ebu Talip’in oğlu Talip’i amcası Hz. Hamza, Cafer’i Hz. Abbas, Hz. Ali R.A. hazretlerini de R.SAV. evladı gibi sahip olmak üzere almışlardır. R.SAV. Hz. Ali’yi 17-18 yaşına kadar büyütmüş ve sonra Allah’ın emri ile kızı Fatıma ile evlendirmiştir.

İlk çocuk müslümandır. 10-11 yaşlarında kendi isteği ile müslüman olmuştur. Şuara 214. ayet, sh.373. “Ey Muhammed SAV. Akrabalarını imana davet et” emri üzerine R.SAV. imana davete önce akrabalarından başlamıştır. O zaman Hz. Ali ilk iman eden çocuk müslümanların birincisi olmuştur ve o mecliste Ebu Lehep iman etmemiştir. O da R.SAV.in amcası ve azılı düşmanıdır. -Tebbet suresi- Eli kurusun Ebu Lehep’in şeklinde hakkında ayet inmiştir. O zaman R.SAV. Hz. Ali’nin elinden tuttu: “Bu genç benim vasiimdir. Ona itaat edin, o benim vezirimdir” buyurdular.

Hz. Ali R.A. bu andan itibaren R.SAV.in yanından hiç ayrılmadı. R.SAV. Hz. Ali’nin dizleri üzerinde vefat etti. Hz. Ali, R.SAV. ile böylesine iç içe idi.

Tarihi bilgilere Hz. Ali’nin ömrü savaş meydanlarında İslam’a hizmetle geçti. Büyük harpler; Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Hudeybiye, Ahzap, Huneyn’den başka 80 veya 84 tane gazve ufak harp seriyye, kabile savaşı gibi savaşlara iştirak etmiştir. R.SAV.in dördüncü halifesidir. Hilafeti sırasında ayrıca bir çok savaşa da katılmıştır. Sıffin (Muaviye ile) Cemel, Nehrivan vs. gibi.

Hz. Ali hayatta iken yani ölmeden önce cennetle müjdelenen 10 kişiden birisidir.

Cenab-ı Hakk’ın Kur’an’da Ahzap suresinin 33. ayetinde methettiği ehlibeytin en üstünlerindendir. Burada Ehli Beyt hakkında da kısa bilgi vermek gerekir.

Ehli Beyt: R.SAV.in ev halkı eşleri, çocukları, damatları, kızları, orunları ve bunların başında da en doğru tanımlamaya göre Hz. Muhammed SAV. ehlibeytin başıdır. Sonra Hz. Hatice, R.SAV. in ilk eşi, sonra Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Hüseyin’in torunları olarak literatüre geçmiştir. İran Şiasına göre Ehlibeyt şöyle sıralanmaktadır:

1-R.SAV.

2-Hz. Hatice.

3-Hz. Fatıma.

4-Hz. Ali R.A.

5-Hz. Hasan.

6-Hz. Hüseyin. Şehidi Kerbela ve Hz. Hüseyin’in İran asıllı şehri Banu’dan olma torunları 12 İmam.

7-Zeynel Abidin.

8-İmam Muhammed Bakır.

9-İmam-ı Caferi Sadık.

10-İmam Ali Rıza.

11-İmam Muhammed Taki.

12-İmam Ali Naki.

13-Hasan Askeri.

14-Muhammed el Mehdi. R.anhüm.

Bu tertip İran şiasının tertibidir. Hz. Hüseyin’in Şehri Banu hanımdan gelenler, ehli beyt sayılıyor.

Aslında ehli sünnet velcemaat itikadına, inanışına göre R.SAV.in usul ve furuu hanımları evlat ve torunları. Selmani farisi gibi bunlar benim ehlibeytimdendir dediği, evlatlığı Hz. Zeyd b. Harise onun oğlu Hz. Üsame gibi ırsi olarak hane halkından olmayan önemli yüce kişiler de hadisi şeriflerle sabit olan ehlibeytten sayılmışlardır.

Şia, İran’ın dini ve milli İslam inanışına göre ehli beyt sadece Hz. Hasan ve özellikle Hz. Hüseyin’in İran asıllı, İran şehin şahı Yezdicert’in kızıdır. Hz. Ömer tarafından İran’ın fethinden sonra müslüman olmuş ve Hz. Ömer tarafından Hz. Hüseyin ile evlendirilmiştir. Asil bir aileden asil bir hanımdır. R.anha Zeynel Abidin’den itibaren 12 imamların hepsi bu hanımın soyundan torunlarıdır. Biz bu yazımızda işin siyasi yönünü değil, Hz. Ali’nin ilmi ve irfanı kudretininn eseri olan öğütlerini aktarmak istiyoruz. Hz. Ali efendimizin bir çok üstünlükleri ve özellikleri R.SAV. tarafından bildirilen özel övgüleri vardır.

(SÜRECEK)