Cennet gibi bir coğrafyanın üzerindeyiz.

Bu bizim en büyük şansımız.

Ancak resmi dilleri Arapça olan, uygarlıktan nasibini almamış, almaları da mümkün olmayan, demokrasi yoksunu aşağıda adları yazılı 25 komşu ülke de en büyük şansızlığımız.

01.Bahreyn

02.Birleşik Arap Emirlikleri

03.Cezayir

04.Cibuti

05.Çad

06.Etiyopya

07.Fas

08.Filistin

09.Irak

10.Katar

11.Komorlar

12.Kuveyt

13.Libya

14.Lübnan

15.Mısır

16.Moritanya

17.Batı Sahra

18.Suudi Arabistan

19.Somali

20.Sudan

21.Suriye

22.Tunus

23.Umman

24.Ürdün

25.Yemen

Bu ülkelerin hemen hepsi kadınlar için açık cezaevi ya da yarı açık cezaevi durumundadır.

Çünkü bu ülkelerin hiçbirinde demokrasi ve insan hakları yoktur.

Yine bu ülkelerin tamamına yakınında kadınlar, yanında bir erkek olmadan dışarı çıkamaz ve araba kullanamazlar.

Aynı zamanda eğitim yoksunu olan bu ülkelerdeki cahil kitlelerin; elleri kolları ülkemizin cahil ve yarı cahil insanlarının üzerindedir.

Bilimi dışlayan, dinin sarıp sarmaladığı, şeriat yasalarının egemen olduğu bu ülkelerin hiçbirine, çok daha uzun bir süre laik sistem, dolayısıyla demokrasi ve uygarlık girmez / giremez.

Daha doğru bir ifadeyle bu ülkelerdeki din ağırlıklı egemen çevreler (kendi çıkarları gereği) laik sistemin ülkelerine girmesine izin vermezler.

… …

Bilim ve üretim yoksunu bu ülkelerin, diğer ülkelerin ürünleriyle rekabet edebilecek tek bir ürünleri, tek bir markaları dahi yoktur.

Laik yönetim sisteminin olmadığı bu ülkelerde; çağdaş eğitim sistemine de bilime de, bilimsel laboratuvarlara da, araştırma ve kültür çalışmalarına da, resim, heykel, müzik gibi sanatsal faaliyetlere de, spor gibi etkinliklere de yer yoktur.

Ve yine bu ülkelerin hiçbirinde serbest muhalefet ve özgür basın da yoktur.

Dolayısıyla uygar dünyanın bu ülkelerden öğreneceği tek bir şey yoktur, olamaz da…

Hemen hemen hepsinde kan, gözyaşı, rüşvet, adam kayırma, liyakatsiz yöneticiler, iç çatışma ya da savaş vardır.

Halkı Müslüman olan ve Arapça konuşan Yemen halkı, yine Müslüman olan ve Arapça konuşan Arabistan, Mısır ve Ürdün tarafından yıllardır acımazsızca bombalanır.

Milyonlarca Yemenli sefaletin içinde, açlığın ve koleranın pençesinde inim inim inler.

Bu ülkelerin yöneticilerinin hepsi Türk'ten, Türkiye Cumhuriyeti Devrimlerinden ve Türkiye'de kadın haklarının çok gelişmiş olmasından, dolayı Atatürk'ten nefret ederler...

*    *    *

Türk halkı, yıllardır emperyalist bir projenin amaçları doğrultusunda, Araplaştırılmak isteniyor...

Böyle bir felaketle karşılaşmamak için ülkemize, Cumhuriyetimize, güzel Türkçemize, laik yönetim sistemimize ve Ulu Önderimiz Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkmak zorundayız.