İşte bugün, bu büyük bayramın yıldönümüdür.

Evet, Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıç mayasının atıldığı günün yıldönümüdür bugün.

Çünkü büyük bir geçmişin mirası üzerine kurulan cumhuriyetin ilk kıvılcımıdır 19 Mayıs.

Sömürgeciliğe karşı verilen savaşın, bağımsızlığa giden yolun ilk adımıdır 19 Mayıs.

Milli dayanışma, egemenlik, bağımsızlık gibi temel kavramların doğuş günüdür 19 Mayıs.

Emperyal işgale karşı yükselen direnişlerin, milli bir kuvvete dönüşme sürecinin ilk günüdür 19 Mayıs.

Atatürk’ün önderliğinde, “Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen iradenin, Kutsal İsyana dönüştüğü gündür 19 Mayıs.

Nitekim 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan yakılan özgürlük ateşi, kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır.

       ***

Elbette 19 Mayıs kutlamalarının amacı, salt bir bayram kutlamak değil yeni bir milli heyecanı yaratmaktır.

Zaten bayramların amacı da milli duyguları canlı tutmak, toplumsal duyguları diri tutmak ve bir kaynaşmayı sağlamak değil midir?

İşte bu nedenlerle:

Cumhuriyet’in 105’inci yılında, yani bugün 19 Mayıs’ın heyecanını yaşayarak Anadolu İhtilalinin ilk adımını kutlamak

Cumhuriyet’in 105’inci yılında, 19 Mayıs’ın hedefini hatırlamak ve de hatırlatmak

Cumhuriyet’in 105’inci yılında, dayatılan Sevr anlaşmasının yırtılmasını bugün bir kez daha hatırlamak

Cumhuriyet’in 105’inci yılında, yeniden dayatılan yeni bir Sevr’i yeniden yırtıp atmak

Ve de Cumhuriyet’in 105’inci yılında, egemenliğin Saray’dan halka aktarılışına giden yolun ilk başlangıcını kutlamak

Anadolu İhtilali de dediğimiz emperyalizme karşı verilen milli mücadelenin başlangıç gününü hatırlamak Türkiye Cumhuriyeti’nin en mutlu günüdür.     

Çünkü daha da önemlisi:

Tarihi diyalektiğin doğru okunduğu, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin, modern bir devlete dönüşün temelinin atıldığı gün idi 19 Mayıs.

***

19 Mayıs, 19 Mayıs 1919’dan 19 yıl sonra bayram ilan edilmiştir.

1938’de Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmiş, 1981'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak adı değiştirilmiştir.

Çünkü 19 Mayıs, gençliğin enerji kaynağı olmuş bir gündür.

Ancak:

19 Mayıs’ın, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta milli bir bayram olarak kutlanırken, Yunanistan'da “Pontus Rum Soykırımı” günü olarak ilân edildiği de bilinmelidir.

Bu karar, Yunanistan Parlamentosu’nda 23 Şubat 1994 günü kabul edilmiştir.    

Ve de ardından 2006, özellikle Selanik'te iki Pontus Rum Soykırımı Anıtı açılmıştır.     Ayrıca bu soykırım iddiası, 50 eyaletin 41'inde Ermeni Soykırımını kabul eden, 27 yerde Ermeni Soykırım Anıtı diken Amerika’da büyük kabul görmüştür.     

Ve Connecticut, Florida, Georgia, Güney Carolina, Illinois, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island eyaletlerinin senatolarında hemen kabul edilmiştir.

Yunanistan Parlamentosu’nda kabul edilen Pontus Rum Soykırımıkararı, Güney Avustralya Parlamentosu’nda da 30 Nisan 2009 günü kabul edilmiştir.

Ve de yakın zamanda NATO üyesi olmasını onayladığımız İsveç’te ise parlamento kararıyla, 2010 yılında konu daha da genişletilmiş, “Ermeni, Pontus, Süryani, Keldani ve Asurî soykırımı olarak kabul edilmiştir.

Evet, bunlar da böyle bilinmelidir.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, tüm halkımıza kutlu olsun.