• Türkiye, yabancı dil eğitiminde dünyanın en başarısız ülkelerinden biri. Ortaokul ve liselerde yıllarca “sözde” yabancı dil öğretilir, ama yabancı dil bilen mezun “belki kendi özel çabalarıyla” nadiren çıkar.
  • 1980’lerde, hemen her ilde en az bir Anadolu Lisesi açılmış ve bu okullarda gerçek manada yabancı dil öğretilmeye başlanmıştı. Ama, her iyi modeli öldürme alışkanlığımız devam ettiği için, zamanla bütün liselere Anadolu Lisesi adını verip bu “iyi”yi de yok ettik.
  • Şimdi ise, Milli Eğitim Bakanlığı, 5. sınıflara yönelik “yabancı dil ders  saatlerinin artırıldığı, İngilizce’nin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitiminin de yer aldığı Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli’nin pilot çalışmasını başlattı.
  • Yeni modelin pilot uygulaması, 26 ildeki 32 okulda 2.999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bakanlık, pilot uygulamaları izleyerek, modelin yaygınlaştırılması konusunda karar verecek.
  • Çorum’un eğitim-öğretim seviyesinin ve gençlerin kalitesinin-niteliğinin artırılması bakımından, bu model yeni bir fırsat olabilir. Dolayısıyla,  Çorum’un da uygulama kapsamına alınması için herkesi elinden gelen çabayı harcamaya çağırıyoruz.

Editör: HABER MERKEZİ