Yirmi yıl köyümden ayrıyım dostlar

Bu köyün kuzusu kuşu nerede

Sanki buraları ayrı bir diyar

Bu köyün muhtarı başı nerede?

Sürüyle kuşları gelip geçerdi

Akan çeşmelerden suyun içerdi

Kaydalayıp kayalardan uçardı

Ayağı kınalı keklik nerede?

Sabah olur bayırlara sarardı

Koyunlar meleyip yavru arardı

Üç çobanı yarım günde yorardı

Arkası gözükmez sürü nerede?

Çok cins imiş Veli Ağ’nın demesi

Kovaya benzerdi onun memesi

Sekiz litre süte çıkmazdı sesi

Buzağılı sağmal inek nerede?

Saf arpadan başka bir şey yemezdi

Binip gitsen seni yolda komazdı

Onca yüke bana mısın demezdi

Her yüke koştuğum eşek nerede?

Ambarın önüydü alaşın yeri

Onsuz edemezdi o koca sürü

Sesiyle yıkardı hem göğü yeri

Babamın gözdesi köpek nerede?

Kesilmesi yedi köye yıkımdı

Çok yavaş akardı gayet sakindi

Şekerden tatlıydı bala yakındı

Bal tatlısı Evci suyu nerede?

Harman sonu düğün dernek çatardı

Düğünde gençleri nara atardı

Cıvıltısı bütün köyü tutardı

Bir okul dolusu çocuk nerede?

Güreşince üç kişiyi yıkardı

Bekçi idi tepelerden bakardı

Köyün her derdiyle başa çıkardı

Yan komşumuz Ali dayı nerede?

Tepelerde bağ yanında gezerdi

Haksızlığa dayanamaz kızardı

Karacaoğlan derdik destan yazardı

Yüz yaşında Kara Dayı nerede?

Buğday arabası gelir geçerdi

Bahçelerde dolu çiçek açardı

Coşan insan üzüm suyu içerdi

Bu köyün bahçesi bağı nerede?

Şimdi onlar büyük kentler üyesi

Çeyrek ekmek varoşlarda gayesi

Gün görmezler şu dünyada doyası

Kalkınma köydendi hani nerede?

Çift olurdu yumurtanın sarısı

Aydınlı da buralardan birisi

Kalmaz gayri bu köylünün gerisi

Halkın efendisi köylü nerede?

*

 

GÜL BENİM OLSUN

                   

Bir yel esti bulutları itiyor

Gönlümün tasası gamı bitiyor

Güllerin dalında bülbül ötüyor

Neşeyle şakıyan dil benim olsun

Her canlı yaşamı borçlu güneşe

Ondandır çiçeğin verdiği neşe

Arıları konuk eder peş peşe

Zehiri neyleyim bal benim olsun

Yükseklere çayır çimen derilmiş

Enginlere yeşil halı serilmiş

Aramıza kara duman gerilmiş

Dosta uzanacak el benim olsun

Şu dağların dumanı var karı var

Binbir rengi kızılı var sarı var

Arkasında Aydınlı’nın yâri var

Yare gönderecek gül benim olsun