Yarın, yani 24 Şubat Cumartesi gününü 25 Şubat Pazar gününe bağlayan gece mübarek Berat gecesidir.

Yüce Allah’ın mümin kullarına ihsan ettiği rahmet gecelerinden birisi de Berat gecesidir. Bizleri kutsal Ramazan ayına ulaştıran son duraktır. Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandil gecesidir.

Berat; Suçtan, cezadan, borçtan kurtularak selamete çıkmak, mutlu sona ermek demektir.

Dühan suresinin 1-6. ayetlerinde bu müjde ulu Allah’ın ilahi fermanı ile bildirilmiştir.

“Ha.Mim. Kur’an’a yemin olsun ki biz azimüşşan o Kur’an’ı mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz sizleri uyarıcıyız. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir” buyurulmaktadır.

Zira bu gece Allah’ın rahmetinin sabah güneş doğuncaya dek oluk oluk yeryüzüne aktığı bir gecedir. R.SAV.in bildirdiğine göre bu gece yüce Allah kendisine yönelen, el açan ve isteyenlere şöyle der;

-Yok mu af dileyen, af edeyim.

-Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim.

-Yok mu derdi olan, derman olayım.

-Yok mu hasta olan, şifa vereyim.

-Yok mu yok mu şunu şunu isteyen. Her isteyene istediğini vereyim diye, sabah güneş doğuncaya kadar devam eder. Yani el açanın eli, Allah diyenin dili. Bütün insanlığın hayırlı istek ve emeli verilir. Hiçbir istek geri çevrilmez. Gelecek seneye Berat Kandiline kadar kainatta olacak bütün işler görevli meleklere teslim edilir. Rızıklar taksim edilir. Öleceklerin ölüm belgeleri Azrail’e teslim edilir. Zuhur edecek her iş, o işin görevli meleklerine verilir. Melekler bu işleri yüklenir. Bu gece Ulu Allah koyunlarının çokluğu ile bilinen Benikelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar mümini bağışlar. Cehenneminden azad eder. Bu rahmet coşkusu Ramazan’da çoğalarak devam eder ve Kadir Gecesinde hiç kimsenin hayaline dahi sığmayacak bir yüceliğe ulaşır. Bu işte Allah’ın kullarına ve özellikle de müminlere olan şefkat ve merhametinin Kur’an belgesidir.

Bu gece boş geçirilecek bir gece değildir. Peki ne yapmalı? Geçen günlerimiz boş geçti ise bu gece ile onları telafi etmeliyiz. Dönüş yapıp hakka yönelmeliyiz.

1.Varsa kaza namazı kılmalıyız.

2.Kandilleşmeli, herkesle iletişim kurmalı, onların gönüllerini almalıyız. Ana-baba, akraba, eş-dostların hatırlarını sormalı, gönüllerini almalı, helalleşme yollarını aramalıyız. Fırsat elde iken kul haklarından kurtulmalıyız.

3.Mümkünse o gün oruç tutmalıyız. Bedenimizi ve ruhumuzu Ramazan orucuna hazırlamalıyız.

4.Kötü huylarımızı bırakmak için bu geceyi bir fırsat bilmeliyiz.

Allah korusun; içki, kumar, zina, sigara vs gibi kötü alışkanlıklarımız varsa onları hemen terk etmeliyiz.

5.Yoksulları, öksüzü, yetimleri, kimsesizleri, çaresizleri, sıkıntıya düşmüşleri yardımlarımızla sevindirmeliyiz.

6.Ölülerimizi unutmamalı, kabirleri ziyaret edilmeli, Kur’an’la sadaka ile dua ile onları hatırlamalıyız. Unutmayanız ki, ölülerini unutan diriler de bir gün ölecekler, kendileri anasını-babasını, dostlarını nasıl unutmuşlarsa, onlar da kendi dirileri tarafından unutulan ölüler olacaklardır.

7.Bu gece dua edilmeli, Kur’an’ın lafzı ve özellikle de meali manası okunmalıdır.

8.Netice kamil manada bu kutsal gece boş geçirilmemelidir.

Bu nedenle kötü ahlaktan sıyrılmalı, hasetten, fesattan, kibirden, kinden, insanları ayrıştırmadan, ayrılıktan gayrılıktan uzak olmalı, daima birlik, beraberlik, kardeşlik içinde olmalıyız. Sebebi ne olursa olsun insanlara kötü gözle bakmamalı, Allah’ın en yüce varlığı olduğu için insanları ayırımsız sevmeliyiz. Yapılan kötülüklerin cezasını ve affının ulu Allah’a ait olduğunu bilmeli, hiç kimseyi yargılamamalıyız.

Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu gecenin bereketi üzerinize olsun. Dünyaya barış ve huzur gelsin. Ordumuz, yurdumuz daima güçlü olsun, var olsun. Herkes mutlu olsun. Hastalar şifa bulsun. Kimseler hasta olmasın. Amin.