Osmancık’ı dev rakipler bekliyor Osmancık’ı dev rakipler bekliyor

20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiş ücretlerin, ülkedeki ekonomik gelişmelerin gerekleriyle bağdaşmadığı belirtilerek, Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen tarifenin uygulamaya konulması isteniyor. 
Türkiye Barolar Birliği ve aralarında Çorum Barosu’nun da bulunduğu tüm barolar, ortak bir açıklama yaparak,  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi talebini dile getirdiler. 
TBB tarafından, Mayıs ayı TÜFE yıllık değişim oranı olarak tespit edilen %73.50 oranı esas alınarak yeni bir tarife belirlendiği ifade edilen açıklamada,a vukatlar için büyük bir aciliyet teşkil eden bu konu ile ilgili Adalet Bakanlığınca hiçbir adım atılmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
“Ülkede yaşanan iktisadi krizle birlikte avukatlık ücretleri tahammül edilemeyecek seviyelere inecek şekilde erimiştir. Bakanlığın süreci sessizlikle geçiştirebileceği eşik aşılmıştır. 2023 tarifesi hazırlanana kadar, 2022’nin geri kalan kısmı için Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı yeni tarife derhal uygulamaya konmalıdır.” 
(Haber Merkezi)