*Duaya fiyat biçilmez, besmelesiz su içilmez.

*Ah, of deme af de, of şeytanda, af Allah’tandır.

*İyi babanın en güzel mirası evladına bıraktığı vefakar dosttur.

*Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür.

*Avcı dağa küsmüş de, dağın haberi olmamış.

*Tavşan dağa küsmüş, aç kalmış.

*Tomruk dereye düşünce akıl veren çok olur.

*Akıl büyük sermaye, zaman onun meyvesidir.

*Dertsiz baş, emeksiz aş olmaz.

*Kuş için kanat, usta için sanat.

*Çobana verme kızı, ya koyun güttürür veya kuzu.

*Alışan bel kuak tutmaz.

*Huyu güzeli seç erişirsin ebed ve ezele.

*İnsaf merhametin yavrusudur.

*Kâr zararın kardaşı, ortakların paydası.

*Allah anayı karındaş, kardaşı kardaş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.

*Kiminin devesi, kiminin duası.

*Er ekmeği meydan, evlat tekmesi zindan.

*Misafir misafiri, dilence dilenciyi sevmez. Bir kapıda iki dilence olmaz. Ev sahibi ikisini de sevmez.

*Minareli köye abdestsiz girilmez.

*İki at bir kazığa bağlanmaz. Ölüm haktır her gün ağlanmaz.

*Emanetin ipi çürük olur. Tez kopar.

*Ulu sözü dinlemeyen ulur.

*Lafla peynir gemisi yürümez.

*Mümin bir delikten iki kez sokulmaz. (Hadisi şerif)

*Ambar yanarsa fare de yanar.

*Olmayan ağacın gölgesi de olmaz.

*Zehirde şifa, arsızda vefa olmaz.

*Su her pisliği temizler. Ancak yüz karası hariç.

*İnsan cismiyle resmiyle değil, ruhiyle insandır. Eğer öyle olsaydı, alimle cahil, mazlumla zalim bir olurdu.

*İnsanı bilmeyen Allah’ı bilmez.

*İnsan melekle şeytan arasındadır. Aklı ile meleğe, nefsi ile şeytana yakındır.

*Eğer insan cismiyle insan olsaydı, haşa Hz. Muhammed SAV. ile Ebu Cehil bir olurdu. (Mevlana)

*Ördek suya, horoz şehvetine esirdir.

*Irmaktan bile abdest alsan, suyu israf etme. (Hadisi şerif)

*Delik cepte para durmaz.

*Savağı açık olan göl dolmaz.

*Kelin ilacı olsaydı, başına sürerdi.

*Düşünülmeden harcanan paralar darlığın kapısını aralar.

*Milli gelirin en büyük düşmanı müsrif olan insanlardır.

*En büyük sermaye ömür, zamandır. İadesi yoktur. Telafisizdir.

*Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.

*Kul beşer, şaşar. Ölmez şaşmaz bir Allah’tır.

*Allah diyen ulumaz.

*Allah diyen aldanmaz.

(SÜRECEK)