*Allah cc. kaviyyül azizdir. Hiç kimse onunla asla savaşamaz. Allah galiptir. Mahluk daima mağluptur. Firavun, Nemrut, Şeddat, Şeytan, nefis vs. gibi.

*Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Bitmez ilim Kur’an’dır. Kur’an ilminin sonu yoktur.

*Ülfet ve muhabbet zahmeti yok eder. Dikeni gül, kibiri zül eder.

*Tedbir esastır ama, tedbir takdiri bozamaz.

*Dünyayı isteyen çalışsın, ahireti isteyen çalışsın, ikisini de isteyen yine çalışsın. Çalışan Allah’a cc. borç vermiştir. Asla zayii olmaz.

*Ana-baba bedduası alan asla iflah olmaz. Ne olursa olsun zevaldan kurtulamaz.

*Açık gizlinin aynası, ağız kalbin zurnasıdır.

*Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

*Abdestsiz namaz kılana, abdestsiz namaz olur mu demişler de, ben kıldım kık bile demedi, hiç sesi çıkmadı. Olmasaydı itiraz ederdi, demiş.

*Kem söz sahibinin, iyi söz alemindir.

*Lafla peynir gemisi yürümez.

*Ağzını hayıra aç.

*Karnından konuşmak (deyim)

*Aklından zoru var (deyim)

*Aklını başına topla (deyim)

*Aklı yatmak (deyim)

*Akşamın hayrından sabahın şerri hayırlıdır.

*Alacağına şahin, vereceğine karga.

*Al birini vur ötekine.

*Dağ yerinden kalkarsa inanın, insan huyunu bırakırsa inanmayın.

*Huy canın altında, huy çıkmayınca can çıkmaz.

*Dün eşkiya olan bugün evliya, bugün evliya olan yarın şaşar eşkiya olabilir. (Hadisi şerif)

*Gördüğü iş, ürküttüğü kurbağaya değmez.

*Arı sokar kendi ölür.

*İnsanın kendisine ettiği kötülüğü, cümle alem bir araya gelse yapamaz.

*Bitli baklanın kör alıcısı vardır.

*Aramıza kara kerid girdi.

*Az gittik uz gittik arpa boyu yol aldık.

*Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Arada kaldım.

*Ar-namus tertemiz. (Suç kaftan olsa giyen olmaz)

*Sen benimle aşık ataazsın, yani benimle başa çıkamazsın.

*Laf ayağa düşü, oradan savuştu.

*Kimseye ayak bağı olma.

*Ayağına yivrik, hareketleri çeviktir.

*Ustamın adı Hıdır, elimden gelen budur.

*Az ver çok yalvar, hiç verme yalvarma.

*Başına devlet kuşu kondu. Yorulmadan mala kondu.

*Ağzına sahip ol sövme, başına çorap örme.

*Başkalarna tepeden bakmak.

*Başını bağlamak (evlendirmek)

*Bedava sirke baldan tatlıdır.

*Benden ırak olsun da cehenneme direk olsun.

*Bıyığını balta kesmiyor.

*Bir ayak üstünde bin yalanın belini büker.

*Çamur at izi kalsın.

*Çenesi düşük, kafası üşük.

*Çorbada tuzu olmak.

*Tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz.

*Soğukta çivi kesmek.

*Dağdan geldi bağdakini kovdu.

*Kaçan balık çok yaşar.

*Az söyle uz söyle.

*Çok söyle dilinde tüy bitirme.

*Dünya evine girmek (evlenmek)

*Eğri ok, doğru hedefe gitmez.

*Ekmeğini taştan çıkarmak.

*Ekmeğini eline almış.

*Allah dağına göre kış, hanesine göre aş verir.

*Karnı doydu, gözü doymadı.

*Hırsı başını yedi.

*Har vurup harman savurmak.

*Sonunda boşa avunmak.

*Her aşın kaşığı başkadır.

*Çatal ile sirke yenmez.

*İpin ucunu kaçırma, sonunda şaşırma.

*İti aç bırakırsan aç it fırın yıkar.

*Ortalığı kadınlar hamamına döndürmek.

*Kantarın topunu kaçırmak.

*Yüzsüz insan kapıdan atsan bacadan düşer.

*Sadakatli köpek kapıda ölür.

*Yüzümü kızarttım, edebimi attım, yine de boşa baktım.

*Ateşle oynama.

*Ümitsizlik-yeis, felaket getirir.

*Elden gelen öğün olmaz, o da zamanında bulunmaz.

*Zenginim diye şişme bir balonu bir iğne yok eder.

*Güzelim diye övünme bir sivilce pis eder.

*Köşküm var diye avunma, bir kıvılcım kül eder.

*Ömür biter yol bitmez.

Atasözlerimiz, deyimlerimiz büyüklerin öğüdü, hikmetli ve ibretli sözler bitmez. Kıyamete kadar sürer. Tarih tekerrürden ibaret demişler. İbret alınsaydı tarih hiç tekerrür eder miydi. Çeşme durmadan aksa, insan durmadan baksa, eğilip su içmese suya konası değil. Yunus Emrenin sözü ile güzel sözler dizisini burada keselim. Hoşça kalın, dostça kalın.

(BİTTİ)