Sayın Cumhurbaşkanım,

Meslekte 49. yılını yaşayan, “sürekli basın kartı” sahibi bir gazeteciyim. Anadolu basınının duayenleri arasında sayılıyorum. Kurucusu, başyazarı ve yöneticisi olduğum ÇORUM HABER Gazetesi ise yayın hayatında 34. yılını geride bırakmaya hazırlanıyor.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin 16 yıl başkanlığını yaptım; halen de Onursal Başkanıyım.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Yarım asra varan meslek yaşamım boyunca, bu yılki kadar sıkıntılı bir yıl daha yaşamadığımızı belirtmek zorundayım. Zira, “rahip krizi” olarak tarihe geçen olaydan itibaren, ülkemize yönelik uygulamaya konulan dış ekonomik ve siyasi komplolar, ulusal ekonomimizde büyük hasarlara yol açtığı gibi, yerel gazetelerin de giderlerinin büyük ölçüde artmasına, gelirlerinin ise azalmasına sebep olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Zatıalinizin “milli” ve “yerel” vasıfları nedeniyle, demokrasinin kılcal damarlarını oluşturan yerel gazetelere gereken değeri verdiğinizi çok iyi bilmekteyiz. Devletten aldığı resmi ilan desteğinin büyük bölümünü vergi, sigorta primi, komisyon gibi yollarla yine devlete iade eden, bu arada da binlerce kişilik istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunan yerel gazeteler, halkımızı yöresinden haberdar etme işlevi ile de milli iradenin sağlıklı biçimde oluşmasına katkı sağlamaktadırlar.

Ciddi, seviyeli ve yapıcı bir yayıncılık anlayışıyla, sansasyon ve asparagasın, şantaj gazeteciliğinin önüne set çeken “nitelikli” yerel gazeteler, aynı zamanda, ülke bütünlüğünün, toplumsal barışın, kardeşliğin, huzur ve sükûnetin de güvencesidir.

Dolayısıyla, yüce devletimizden beklenen, yerel basının daha da güçlenerek en ileri iletişim teknolojilerini kullanır hale gelmesine zemin hazırlamasıdır. Adalet adına ise, iyi ile kötüyü ayırt edecek -gecikmiş- bir eliminasyon çalışmasını başlatmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Yerel gazetelerin pek çoğunun, son bir yıllık süreçte, devlete olan borçlarını ödeme güçlüğü içine düştükleri malûmlarınızdır. Uygun bir yapılandırma ile bu borçların ödenir hale getirilmesi mümkündür. Ayrıca, resmi ilan gelirlerini azaltmak yerine, artırmaya yönelik bir takım önlemlerin düşünülmesi, yerel basının nefes borusunun tıkanmaması adına zorunlu hale gelmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Gerçek manada gazetecilik işlevini yerine getiren ciddi, seviyeli ve yapıcı yerel gazetelerin çöküşüne izin vermeyeceğinize bütün kalbimizle inanmaktayız.

Bu inançla, Anadolu’nun dört bir yanındaki binlerce meslektaşım adına, en derin saygılarımın kabulünü istirham ediyorum efendim.

Mehmet YOLYAPAR