Veteriner hekimler, önceki gün, sağlık çalışanı olmalarına rağmen Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamı dışında bırakılmaları nedeniyle iş bıraktılar.

Tüm Türkiye’deki kliniklerle birlikte Çorum’daki 73 veteriner kliniği de, acil durumlar dışında veterinerlik hizmeti vermedi.