Tarım - Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) 5. Olağan Genel Kurulu 03 Temmuz 2022 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Çorum Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Kongre ile ilgili bir açıklama yapan Arzu Özkader, “Ekibimle beraber yanınızda olmaya devam etmek için hakkın ve haklının yanında olmanızı, en üst düzeyde katılım sağlayarak demokratik hakkınıza sahip çıkmanızı bekliyoruz. Hak ve Emek uğruna bir dava meselesi olarak gördüğümüz sendikal mücadelemiz her zaman hakkı temsil etmiş ve bundan sonra da devam edecektir” dedi.
Özkader açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı bir yönetim için, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, laikliğin düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin teminatı ile daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmak için, tüm kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır hayat düzeyi sağlamak için, dayanışma, birlik ve beraberliğin gerçekleşmesini sağlamak için, tüm çalışanların onurlu, huzurlu ve mutlu şekilde çalışabileceği; özgür, adil, katılımcı, plânlı ve kaliteli çalışma ortamına kavuşması için, her türlü oligarşiye ve vesayete karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmak, demokratik hakkınızı kullanmanızı, özgür ve şeffaf bir seçimin gerçekleşmesini temenni ederiz” 
(Volkan SINAYUÇ)