Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel’in söz konusu alanda yapılan değişikliklerin tamamı ve tüm alan yönlerinden iptali ile imar düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması talebiyle Çorum İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın keşfi yapıldı.
Yapılan keşif ile ilgili bilgi veren Av. Ahmet Özdel, Ankara’dan gelen bilirkişilerin “yapılan değişikliğin şehircilik ilkelerine uygun olup olmadığı”, “planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı”, “yapılan değişikliklerin üst ölçekli planlara uygun olup olmadığı ve yakın çevresindeki parsellerin kullanımlarının da dikkate alınıp alınmadığı”, “yapılan planın nüfus yoğunluğu, sosyal donatı ve yeşil alanların mevzuata uygun olup olmadığı” ve “ulaşım, çevresel etkiler gibi hususlara” bakarak rapor hazırlayacaklarını söyledi. 

MILLET030523 (3)

“MİLLET BAHÇESİ ADI ALTINDA TONLARCA BETON DÖKÜLÜYOR”
Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu ve çevresinin geçmişten bu tarafa hangi aşamalardan ve hangi kararlardan geçerek bu hale geldiğini Çorumluların iyi bilmesi gerektiğini kaydeden Özdel, 2012 yılından bu yana stat ve müştemilatının planının sürekli değiştirildiğini belirtti. 
Çorum Belediyesi’nin 2012 yılında tüm alanı komple “ticaret ve konut alanı” olarak işaretlediğini, daha sonra projenin yargıya taşınarak iptal edildiğini anlatan Özdel, “Belediye Meclisi’nde birkaç defa farklı planlar geldi. Şimdi ise içerisinde kafeler ve işyerlerinin de olacağı binaların yapılacağı bir millet bahçesinden bahsediliyor. Bu alanın ticarethane olarak işaretlenmesinin uygun olmayacağını düşünüyoruz. Adı “yeşil alan” ama kocaman binalar yapılıyor. Kamusal alan nerede burada? Binlerce ton beton atılıyor. Şehrin plan bütünlüğünü bozan bu planının değiştirilmesini istiyoruz” dedi.
“ÇORUM’DA SPOR YAPILAN EN ÖNEMLİ ALAN”
Öte yandan bir diğer davacı Av. Teoman Şahin ise “Sportif amaçlı millet bahçesi için yola çıkacağız dediler. Proje meydana çıktığında gördük ki hiçbir spor etkinliğin bu alanda yapılamaz. Burada dükkanlar, kafeler, işletmeler var. Bölgenin etrafına bakıldığında dört bir tarafta zaten park ve yeşil alan var. Buradaki spor alanlarının korunması gerekiyordu. Ayrıca Çorum deprem bölgesinde. Olası bir afette bu bölgeye sahra hastanesi kurulabilir, çadırlar kurulabilir. Bu projeyle birlikte böyle bir imkan da Çorumlunun elinden alınmış olacak” dedi.

MILLET030523 (4)
(Taner ŞİMŞEK)