Yazılıkaya dergisini çıkarırken, bir şehrin kimliği ve marka değeri konusunda etkili olabileceğini düşünmemiştik belki . Derginin çıkış telaşı, ismi, içinde neler  olabileceği, yayın kurulu ,derken ilk sayının heyecanı...

Aralıklarla da olsa derginin yayın hayatına devam etmesi umut verdi. Yerel gazeteler, yayınlar, o kentin kimliğinin oluşmasında, marka değerinin yükseltilmesinde son derece önemli etkenler.

Bir çok açıdan şehirler kimliksizleşip hepsi aynı beton formatlara dönüşse bile, yine de ülkemizdeki onca uygarlığın izleri hala yaşamakta ve kimlik oluşumunda katkı sunmaktadır.

Bir şehrin kimliği, o şehrin tarihinden, kültürel mirasından, coğrafi konumundan ve insanlarının yaşam tarzından etkilenir.

Tarih ve kültürel miras, onu diğer şehirlerden ayıran temel unsurlardır. Şehirde bulunan tarihi yapılar, müzeler, anıtlar ve geleneksel etkinlikler, şehir kimliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar.

Coğrafi konum ve koşulları, iklimi, doğal güzellikleri ve çevresel özellikleri de şehir kimliğini etkiler. Deniz kıyısında bir şehir mi, dağlık bir bölgede mi, tarım alanları mı var gibi faktörler, şehrin yaşam tarzını, ekonomisini ve kültürünü belirler.

Şehirde yaşayan insanlar, şehrin kimliğini oluşturan en önemli etkenlerden biridir. İnsanların yaşam tarzı, değerleri, gelenekleri ve kültürel etkinlikleri, şehrin kimliğini şekillendirir. Şehirdeki yerel halkın sosyal yapısı, dil ve ağız yapısı gibi özellikler de şehrin kimliğine katkıda bulunur.

Mimari ve şehir planlaması oldukça önemlidir.  Buradan anlaşılacağı gibi, kentin ilk ve en temel sorunu olan bütüncül planlamasının yani Nazım İmar Planı Revizyonunun; yepyeni ve çağdaş projelere imkân tanıyarak mekânsal altyapı oluşturan, tüm değerleri koruyarak geleceğe taşıyan, güçlü ulaşım bağlantıları geliştirilerek akıllı şehir uygulamalarına  ve yenilenebilir enerji kullanımına olanak tanıyan  stratejik bir  vizyonla hazırlanıp hayata geçirilmesi, kentin en önemli ve öncelikli konusu olmalıdır.

Bir şehirdeki mimari stiller, yapılar ve şehir planlaması da şehir kimliğini etkiler. Örneğin, tarihi bir şehirde yer alan geleneksel mimari tarzlar, şehrin kimliğini önemli ölçüde etkiler.

Yemek ve mutfak kültürü şehir kimliğinin bir parçasıdır. Özgün yemekleri, yerel malzemeleri kullanması ve farklı kültürel etkilerin birleşimiyle oluşan tarifler, o şehre özgü bir tat bırakır.

Bir şehirdeki sanat etkinlikleri, müzik festivalleri, tiyatro gösterileri, sergiler, paneller, söyleşiler, kitap fuarları ve diğer kültürel etkinlikler de şehir kimliğine katkıda bulunur. Sanatın ve kültürün gelişmiş olduğu bir şehir, canlı ve dinamik bir kimliğe sahip olur.

Şehrin hedef kitlelerini belirleyerek, onların ilgi ve beklentilerine yönelik bir marka stratejisi oluşturmak önemlidir. Bu strateji, şehrin hedef kitlelerinin gözünde nasıl bir imaj yaratmak istediğini belirlemelidir.

Yaratıcı ve yenilikçi projeler geliştirmek, Şehrin, sanat, kültür, teknoloji ve iş alanlarında yaratıcı ve yenilikçi projelere ev sahipliği yapması marka değerini artırır. Bu projeler, şehrin dinamik ve ileri görüşlü bir yapıda olduğunu gösterir.

Şehrin marka olması için etkin bir yönetim anlayışına sahip olunması gerekmektedir. Şehir yönetimi, altyapı, çevre düzenlemesi, güvenlik, ulaşım gibi konularda iyi bir hizmet sunmalıdır. İyi yönetim, şehrin marka değerinin artmasına katkıda bulunur.

Şehrin marka olabilmesi için iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlar arasında iş birliğine dayalı projeler geliştirmek önemlidir. Bu iş birlikleri, şehrin potansiyelini daha da güçlendirir ve marka olma sürecini hızlandırır.

Tüm bunlar neden olmasın? Kentimizde zaten Hitit uygarlığı, bu markanın değerini  yıllar önce oluşturmuştur.

Bizlere düşen, biraz gayret, biraz heyecan ve işbirliği.

ANKARA