Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin aldığı karar uyarınca dün iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılar ayrıca yarın da iş bırakacak. İş bırakma kapsamında saat 11.00’de İl Sağlık Müdürlüğü önünde biraraya gelen Sağlık-Sen üyeleri adına açıklama yapan Şube Başkanı Ahmet Saatcı, zamma karşı olmadıklarını ancak çalışma barışını bozan uygulamalara dur diyeceklerini söyledi.
Hükümetin hekimlerin ücretlerine zam yapacağını deklare ettiğini belirterek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, yapılacak olan iyileştirmenin herkes tarafına memnuniyetle karşılandığını söyleyen Ahmet Saatcı; “Sağlık Sen olarak; Hekimlerin haklarını her zeminde savunduğumuzu birlikte çalıştaylar yaptığımız hekim dernekleri çok iyi bilir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalıştaylar hazırladığımız raporlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililere iletildi. Performanstan kaynaklanan ücret adaletsizliğinin yarattığı tahribatı da her platformda dile getirdik” dedi.
Sağlık-Sen üzerinde yapılmak istenen algı operasyonunu doğru bulmadıklarını belirten Saatcı, pandemi döneminde olağanüstü şartlar altında tam sağlık çalışanlarının cansiparane çalıştığını bu nedenle hiçbir sağlık çalışanın iyileştirmelerin dışında tutulmaması gerektiğini ve bu haksızlığa tepki göstermeye devam edeceklerini bildirdi.
“Hekiminden Hemşiresine, Teknikerinden Memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir düzenleme kadüktür” diyen Saatcı, yetkili sendika olarak zamma karşı olmalarının mümkün olmadığını, bunun sendikal mücadelelerini ve kimliklerini inkar etmek anlamına geleceğini de vurgulayarak; “Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Bizim karşı olduğumuz bu. Herkesi Emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi; çünkü sağlık ekip işidir, bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibi bütündür” şeklinde konuştu.
Pandemi ile mücadelenin devam ettiğini ve bu süreçte sağlık çalışanlarını alkışlayan teşekkür edenlerin o günleri çabuk unuttuğunu anlatan Ahmet Saatcı sözlerini şöyle sürdürdü; “Yüzbinlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli; hak ve hakkaniyet ölçüsünde, bir kısmına değil, tamamına zam yapmaktır. 1 milyon sağlık çalışanının bir kısmına zam yapıp, geri kalanını yok saymak; çalışma barışını baltalamaktan, sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez. Hele tüm bunlar, sağlık çalışanlarını en iyi anlaması gereken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyorsa bu çok daha vahim bir durum. Sağlık-Sen olarak, bu vehamete “dur” demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye’de şubelerimizle, iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası” 
(Yusuf ÇINAR)