Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran 2024 – 30 Ekim 2024 tarihleri arasında piknik ve mesire alanlar dışında ormanlık alanlara girmek yasaklandı.
Alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, “Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle İlimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır” denildi.
Maddeler ise şu şekilde sıralandı:
“Madde 1 - Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74’üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66’ıncı maddeleri uyarınca Çorum İli sınırları içerisindeki yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları, orman parkları dışında ormanlık alanlara girişler 03 Haziran 2024 – 30 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.
Bu tarihler arasında;

a-) Orman İşletme Müdürlükleri/Orman İşletme Şeflikleri tarafından ormancılık faaliyeti kapsamında izin verilenler, görevlendirilmiş yetkililer ormanlara girebilecektir.
b-) Sahipsiz hayvanlarını beslemek amacıyla orman alanlarına girmek isteyen vatandaşlarımız, hangi mevkide ve ne zaman besleme yapacaklarını ilgili Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanlık alanlara girip hayvanları besleyebilecektir.
c-) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşları tarafından kiraya verilen ilimizdeki piknik ve mesire yerleri işleticileri, orman idaresi ile yapmış oldukları sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklardır. Piknik mesire yerlerinde dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak yasaktır. İşleticilerin alması gereken tedbirler, orman teşkilatının ilgili birimleri tarafından takip edilecek ve denetlenecektir.
d-) Orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri almak şartıyla;  "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) üzerinden Avlak Avlanma İzin Belgesi alan avcılar ile av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar” İlgili işletme Müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla ormanlara girebileceklerdir.
e-) Orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri almak şartıyla; Gezgin arıcılık yapanlar ve Odun dışı orman ürünleri toplayıcıları (Mantar, Alıç vb.) Orman İşletme Müdürlüklerinden gerekli izinleri almak şartıyla ormanlara girebileceklerdir.
Madde 2 - Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV, UTV, motorsiklet kullanmak yasaktır.
Madde 3 - Orman Yasasının 31 ve 32’inci maddeleri kapsamında olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dâhil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
Madde 4 - Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.
Madde 5 - Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (YEDAŞ, TEDAŞ ve TEİAŞ) enerji nakil hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, orman teşkilatı tarafından gerekli görülmesi halinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.
Madde 6 - Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.
Madde 7 - İlçe Kaymakamlıklarımız ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (Çorum'daki Orman İşletme Müdürlükleri) koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak yangınların önlenmesi ve muhtemel yangınlara karşı etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.


Madde 8 - Bu karar Çorum İli sınırlan içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
Madde 9 - Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
Madde 10 - Bu karar hükümleri 03.06.2024 – 30.10.2024 tarihleri arasında uygulanır.” 

Editör: HABER MERKEZİ