Oruçlu kötü söz söylemesin, kendisine dalaşmak isteyenlere ben oruçluyum desin.

Oruç ibadeti insanlıkla birlikte var olagelmiş bir ibadettir. Bu ayet hükmüdür. R.SAV. “oruç tutanlar cennete reyyan kapısından gireceklerdir.” Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü hesap ve kitaptan sonra, bu kapıdan sadece Allah için oruç tutanlar girecektir, buyrulmuştur.

“Kim ki, malından iki koyun iki sığır ve iki dirhem verirse, sadaka kapısından cennete gireceklerdir. Ramazan-ı şerif girince cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Azılı şeytanlar bağlanır. (Ebu Hureyre)

“Kim yalan söylemeyi, yalanla amel etmeyi bırakmazsa, hem oruç tutar, hem de yalan söylerse, haramla uğraşırsa, yüce Allah o insanın orucuna itibar etmez.” (İbni Hacer)

“Tam manasıyla tutulan bir oruç, insanın bedenini ve ruhunu sarar, ona kötülük işletmez.”

“Sahur yemeği yiyiniz, çünkü sahur yemeğinde bolluk vardır.”

“Bilmeyerek, unutarak oruçlu iken yiyip içen orucuna devam etsin, orucu bozulmaz.

“Bilerek, kasten orucunu bozana kefaret gerekir ki, 6 gün oruç 60 ceza, birisi kazadır veya 60 fakiri sabah akşam yedirir veya giydirir gibi. Aralıksız 6 gün oruca kefaret ceza orucu denir.

“Oruç borcu ile ölen kimsenin varisleri, vereseleri ölenin oruç borcu için kefaret verebilir. Sevabı umulur veya kefaret değilse, her tutmadığı gününe bir fitre (bugün için 130 lira) verir.

Oruç tutmanın fazileti ve tutmamanın veya kasten bozmanın hükmünü beyandan sonra orucun kimlere farz olduğunu açıklayalım. Bir kimseye Ramazan orucunun farz olabilmesi için, önce, 1. Müslüman olmak. Gayrimüslimlere, inançsızlara, yani Müslüman olmayanlara oruç farz değildir. 2. Ergenlik. Belli bir olgunluk. Buluğa ermek veya ergenlik yaşına gelmek (1-13-14-15 gibi) 3. Akıl. Akıllı olmak. Deli olmamak. Ayrıca vucup şartları vardır: a) Hasta olmamak, b) Yolcu olmamak (bunlar oruçlarını sonra kaza ederler) Devamlı hasta ve yaşlılar, varsa fidye verir, yoksa af dilerler. C) Gebeler ve emzikli kadınlara da ruhsat vardır. D) Çok zor, ağır işlerde çalışmak (mecburiyet varsa) orucunu sonra kaza ederler.

Oruç tutmayan veya tutamayanların, oruçlular arasında açıktan oruç yemeleri, bir saygı noksanlığıdır. Bir müminin imanı ile bağdaşmaz. Şayet yiyeceklerse gizli yemeleri gerekir.

Niyet: Orucu niyet farzdır. Gece sahura kalmak niyettir. Dil ile söylenmesi şart değildir. Sünnettir. Niyetin vakti sahurdan itibaren öğle vaktinin girmesinden az önceye kadardır. Öğle sonuna niyet bırakılmaz. Caiz olmaz.

Genel anlamda orucu bozan şeyleri, niyet edilerek başlanan bir orucu kasten yemek, içmek ve cinsi münasebet bozar ve ceza gerekir. (61 gün)

Bu üçünün dışında bazı hallerde oruç bozulursa kazası gerekir. Bunlar ilmühal kitaplarında sayılmıştır. En azından bir bilene sorulur. (İlaç kullanmak, iğne yaptırmak gibi)

Ramazan’da bir farzı ifa eden Ramazan dışında 70 farzı yapmış sevabı alır. Diğer ibadetler buna göredir.

Ramazan bir umman denizidir. Biz bu denizden bir damla sunduk.

Başta ifade ettiğim gibi, bundan yararlanmak son derece önemlidir. Aileler, çocuklar, toplum olarak bu fırsatı kaçırmamalıyız. Damardan akan kan bir daha geri dönmez. Geçen gün geri gelmez. Bunun hatasının izalesi yoktur. Unutmayalım.

Bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azattır. Bu dini gerçek bize haykırırken nasıl gaflet ederiz. İşverenler çalışanlara kolaylık göstermeli, kolayından Allah’ın rızasını kazanmalıdırlar. Herkes birbirine şefkat ve merhamet kanatlarını indirmeli, bölüşüm paylaşımı çoğaltmalı, hoşgörü ve bağışlamayı şiar edinmeliyiz.

Ramazanınız mübarek olsun. Günahlarınızın affına sebep olsun. Evleriniz, işyerleriniz bereketle, nurla ve huzurla dolsun. Allah’a emanet olun.