Üçüncü hatan ise;

Ya Ömer, Allah evlere VE’TÜLBİYUTE MİN EBVABİHA. Yani: Ey iman edenler, başkasının evlerine girerken mutlaka izin isteyin ve mutlaka kapıdan girin, buyurmuşken, sen bacadan, yani duvardan aşarak girdin. Hatta, zina eden ve şahıslar tarafından suç üstü yapılıp huzurullaha getirilen Moiz adlı bir kişiyi zina halinde diğer tarafından görülüyor. Tutup Resulullaha getiriliyor. Resullallah SAV. Onları o halde görüp yakalayıp Resulallaha getiren kişiye diyor ki; Allah onları o durumda gördü, onlara o anda ceza vermedi. Sen de görmemezlikten gelseydin. Hatta üzerlerine bir örtü örtseydin de mahkemeye getirmeseydin ve bizi hüküm vermeye ve bu insanları cezaya çarptırmaya mecbur bırakmasaydın diyor. Yani suç gizliyse affı mümkündür. Ancak alanen işlendiği zaman mahkeme düşer. İş o zaman hüküm adaletindir.

Bu bilgin zat, hemen o anda içkiyi terk ediyor. İşreti bırakıyor. Rivayetlere göre Hz. Ömer bu alim kişiye zaman zaman danışıyor ve Hz. Ömer’in danışmanı olduğu söyleniyor. İşte İslam’daki hoşgörü budur, işte yüce İslam dini budur. Böyle bir hoşgörü hangi dinde, hangi ideolojide, hangi görüşte mevcuttur. İslamafobi, İslam düşmanlığı hastalığına tutulan batı emperyalizmi bunları biliyor ama...

Hoşgörülü olmanın dördüncü şartı. Gadab, şiddetli öfkeden sakınmaktır.

Öfke, taşkın bir sel gibidir. Önüne geleni yakar, yıkar, sürükler. Azgın bir boğa gibidir. Önüne geleni çiğner geçer.

Müminlerin özellikleri ve güzellikleri sayılırken onlar öfkelerini yenerler. Kusurlarından dolayı onları bağışlarlar. Allah iyiliklerin açıklanmasını, kötülüklerin gizlenmesini sever. Öfkesini yenenleri över.

Nisa Suresi 69. Ayette ise;

Bu kişilerin Allah’ın memnun olduğu, hoşnut olduğu ve ödüllendirdiği kulları ile beraber olduğunu bildirir.

Demek ki münakaşa ve münazaralarda toplumsal ilişkilerde öfke ve gadaba mağlup olmamak gerekir.

SORU 4

Konumuza ışık tutacak, Kur’an’da ve R.SAV. in hayatından örnekler verebilir misiniz?

CEVAP 4

1-R.SAV. efendimize siyer kitaplarında bildirildiğine göre 12-13 suikast yapılmıştır ve bunların hepsini bağışlamıştır, affetmiştir.