Evet… Kim daha gerici?

Biz mi, İslamiyet’in doğduğu topraklara sahip Suudiler mi?

Ülkemiz insanlarının büyük bölümünün saplantı olarak yorumlanabilecek dinsel görüş ve düşünceleri belli. Suudilerin de belli.

* Suudi Arabistan'da türbe, yatır yoktur, yasaktır. Bunlar olmayınca doğal olarak ziyaretleri de yoktur. Böyle davranışlar gericilik, Cahiliyye devrinden kalma putperestlik olarak addedilir...

* Suudi Arabistan'da, Peygamberimize ait olduğu söylenen Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif gibi ziyaretler de yoktur. Böyle davranışlar gericilik ve şirk addedilir....

* Suudi Arabistan'da imam, müezzin gibi din görevlileri, ülkemizdeki gibi devlet memuru statüsünde değillerdir, devlet bütçesinden bu kişilere maaş ödenmez. Allah için yapılan görevin karşılığında para almak ayıp sayılır ve yasaktır..

* Suudi Arabistan'da biri çıkıp da ' medyum ' olduğunu iddia ederse kellesi hemen gider...

* Suudi Arabistan'da Nakşilik, Nurculuk, Fethullafçılık...vs. vs.....gibi Atatürk'ün ölümünden sonra zuhur eden tarikatlar da yoktur, onların şeyhleri de, müritleri de, cemaatleri de...Neden bu tarikatların şeyhlerinin biri bile o şeriat ülkesine yerleşmez ??? Yerleşmez değil, hatta oraya hiç uğramamışlardır...???

* Suudi Arabistan'da Kız İmam Hatip Lisesi yoktur. Bu komik bulunur, çünkü İslamiyet’te kadından imam olmaz....

* * *

Bütün bunları bir şeriat ülkesinin övgüsünü yapmak için anlatmadım elbette.

Bir şeriat ülkesinde bile yasak olan bazı şeylerin, ülkemizde nasıl bir anlamsız mantıkla uygulandığını anımsatmak ve güzel dinimizin nasıl sömürüldüğünü vurgulamak için dillendirdim bu gerçekleri..

Şimdi şöyle bir 1938 yılı öncesine gidelim.

Atamızın sağlığında yasakladığı kimi şeyler, O'nun vefatından sonra özellikle 1950’den sonra (bir şeriat ülkesi olan Suudi Arabistan’da bile yasak olmasına karşın) Türkiye'de serbest kılındı.

Ne değişti?

Dinimiz mi yüceldi?

Hayır.

Tam tersine bölünüp parçalandı..

Tüm ülkemizi, İslamiyet’i kendi çıkarları için kullanan din tüccarları sardı.

İnsanlarımız birbirine düşürüldü.

Bilimsel eğitimimize gölge düşürüldü.

Her konuda çağın gerisinde kaldık.

Batı Dünyası uzayda koloniler kurma çalışmaları yaparken; biz hâlâ hurafelerle uğraşıyoruz.

Hurafelerle uğraşıyor da ne yapıyoruz ya da ne oluyor.

Hem kendimize yazık ediyoruz, hem dinimize.

Hem kendimizi harcıyoruz, hem dinimizi.