Allah’ın en şerefli varlığı insan,

bu onuru koruyor mu insan?

En şerefli varlık insan

Böyle emreyledi Yezdan (1)

Kendindeki bu izzeti (2)

Korumadı asi (3) insan

Fani alem bir imtihan

Kazanmalı bunu insan

Madem vardır nefis, şeytan

Bunu bilmelidir insan

Arzulara gem vurmalı

Günahtan uzak durmalı

Sıkıntılar hep buradadır

Buna tedbirli olmalı

İnsan olmak bir sanattır

Kuşu uçuran kanattır

İman ehli güzel amel

İnsan için bir kanattır

Aslı birdir nesli birdir

Kadın erkek hepsi birdir

Kimi hayır, kimi şerdir

Kimisi bilgi yoksunu, kimisi de asil pirdir

Bedeni bir ruhu birdir

Kanı birdir canı birdir

Kimi can can gerçek insan

İnsan olmak gerçek zordur

Hak adalet nedir bilmez

Bilir de işine gelmez

Merhameti kısıtlıdır

Ömründe gözyaşı silmez

Değerini yitirmiştir

Onurunu bitirmiştir

Ne yazık ki bu kişiler

İnsanlığı batırmıştır

Sen de insan, ben de insan

O da insan şu da insan

Oluk oluk kan akıyor

İnsanoğlu olmuş yamyam

Tüm insanı böyle sanma

Görünüşe hiç aldanma.

Elde ne yüceler vardır,

Sakın onlardan ayrılma.

Yemez yedirir aşını,

Eğmez kimsenin kaşını.

Öyle asil bir ruhtur ki,

Asla kaldırmaz başını.

Görüşte hepsi insan,

Kimi köle, kimi sultan.

Fani dünya nefis şeytan

Odur insanları bozan.

O da insan, bu da insan,

Hayat çetin, geçim yaman.

Ne olurlar olsun

Neticede hepsi insan.

(Fikrettin ÇIPLAK)

(1) isyan eden

(2) Allah

(3) şeref, onur