Hz. Peygamber Muhammed SAV.e gelince; Onun da peygamberliğinde en ufak bir şüphem yok. Emredilenin fevkinde bir İslami yaşamı olduğunu, ömrümü verdiğim araştırmalarımla biliyorum. Onun peygamberliğini kanıtlayan bir olay bile Hak Peygamber olduğuna yeter. Şu olaya bak diyor ve yukarıda anlattığımız koyun kellesi olayını anlatıyor. 3 gün aç duracaksınız, size verilen yemeği yemeyip insanlara göndereceksiniz. Bunu akılla maddelerle fizikle anlatmak izah etmek imkansızdır. Bunu ancak bir peygamber yapar ki, Hz. Muhammed SV.in hayatı bu gibi gerçek ve ilginç olaylarla doludur” dedi.

Demek ki bir papazın (Hıristiyan din adamı) bile ifade etmekten kendini alamadığı cömertliğin kahramanı Hz. Muhammed SAV.dir. O, insanların en cömerti, en çok iyilik seveni ve hayır sahibi idi. O her konuda böyledir. Çünkü hak peygamberdir.

R.SAV.in cömertliğinin sınırsızlığını belgeleyen bir ilginç olayı anlatmadan geçersek haksızlık etmiş oluruz. O da şudur:

Hz. Muhammed SAV. yaptığı iyilikleri insanları ayırmadan yapmıştır. Hatta o kadar ki, kendisini öldürmek için suikast yapanları affettiği gibi onlara sonsuz iyilikler yapmıştır. Normal bir insanın bunları yapması imkansızdır. Sizi haksız yere ve öldürmek isteyeni affedecek ve ona yardım edeceksiniz. Bunu ancak bir peygamber yapabilir. O da Hz. Muhammed SAV.dir.

Onun hayatından eşsiz bir cömertlik ve mertlik örneği: R.SAV.in bu eşsiz cömertlik örneği Huneyn savaşı sonunda kazanılan zaferle elde edilen bu günün ifadesi ile milyonlarca dolar değerindeki mal, ara, hayvan, eşya, silah gibi harp ganimetleri ile ilgilidir.

Huneyn Mekke ile taif arasında bir yerdir. R.SAV.in Mekke’yi fethetmesi sonucu müşriklerin elebaşları Mekke dışındaki yerlere kaçışmışlardı. Havazin ve Sakif kabileleri 20 bin kişilik bir ordu hazırlamışlar. R.SAV.den Mekke’yi geri almak için sıranın kendilerine geleceğini bildikleri için büyük bir hazırlığı yapmışlar, savaş meydanına bütün varlıklarını kadınlar, çocuklar, sığırlar, koyunlar, keçiler, atlar ve develer gibi sahip oldukları her şeylerini sürmüşlerdi. 12 bin kişi olan İslam ordusu önceleri mağlup olurken Allah’ın ayeti ile bildirdiği yardım ile zafere ulaşmışlar ve müthiş bir ganimet ele geçirmişlerdir. Bu harpte elde edilen ganimet; Kadın-erkek 6 bin esir, 24 bin deve, 40 bin koyun, 4 bin okka altın ve gümüş, binlerce silah ve eşya. Bir esirin kurtuluş fideysi ise 300 koyun veya 100 deve idi. R.SAV. esirleri bedelsiz serbest bırakmıştır. Onlar da bu âlicenaplık karşısında müslüman olmuşlardır. Geriye kalan 40 bin koyun, 24 bin deve (1 deve 3 bin riyad) 4 bin okka altın (1 okka = 4 kilo = 4000x4=16.000 kg = 16 ton altın ve gümüş) Bu fanimetler harbe iştirak eden mücahit askerlere Allah’ın emri üzere taksim edildikten sonra beşte biri beyltül mal devlet hazinesine kalıyor. (Enfal Suresi Ayet 1 ve 41)

R.SAV. efendimiz Safyan Bin Ümeyye adında bir müşrikten 300 zırh, 300 mızrak ödünç almıştı. Daha başka kimselerden de silah almıştı. Saffan B. Ümeyye Mekke’nin fethinden sonra müslüman olmamış, 2 ay mühlet istemiş, R.SAV. ona 4 ay mühlet vermişti. Bu arada Huneyn savaşı olmuştu. Saffan zengin bir kişi idi. Mala çok meraklı idi. Harbin sonunda R.SAV.e gelerek ödünç verdiği aletleri istemeye geldiğinde R.SAV.in beytülmal ve hissesine düşen ganimetleri özellikle deve, sığır, koyun, keçi vs görünce koyunlara gözü takıldı. “Bunlar senin mi ey Muhammed SAV.” dedi. R.SAV. Saffan’ın koyunlarda gözü kaldığını anlamıştı. “Evet, benim, Allah’ındır. Peki bunları sana vereyim mi, ister misin?” dedi. Saffan, “benimle eğleniyor musun”, “Hayır. Al hepsi senin olsun” deyince adam müslüman oldu. Bu âlicenaplık karşısında şaşırdı. Böyle bir ölüm kalım savaşı sonunda elde edilen bu serveti bir sözle verebilecek bir cömerti Allah yaratmamıştır demekten kendini alamadı. Saffan çok kalabalık olan kabilesine binlerce koyun, keçi, deve ile geldi ve onlara R.SAV.in cömertliğini anlattı. “Bunu ancak bir peygamber yapabilir. Allah’a yemin ederim ki Hz. Muhammed SAV. Allah’ın resulü ve son peygamberdir. Koşun, müslüman olun ve kurtulunuz” diye haykırdı. Saffan’ın kabilesi binlerce kişi müslüman oldular. R.SAV. bunlara hitaben “Ey insanlar, Allah’a yemin ederim ki, bir insanın müslüman olup cehennemden kurtulması bu dünyadan hayırlıdır. Bu gördüğünüz ve peşinden koştuğunuz dünyayı elimin üstüne koysanız elimi bir santim aşağıya indirmez, eğmez, elimden alsanız elimi yükseltmez, yani bu dünya malı beni asla bağlamaz. Sizlerin müslüman olmanız bana daha sevimlidir” buyurdular. İşte R.SAV. böylesine gani gönüllü ve tok gözlü, cömert, eşsiz ve denksiz yüce bir peygamberdi.

(SÜRECEK)