Toplantıda Çorum’un işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını tespit edilmesi, mesleki ve teknik eğitim okulları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim politikaları konuları görüşüldü.

Toplantıda “finansmanı engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden karşılanmak üzere iki eski hükümlü vatandaşın kendi işini kurma projeleri için 179.180 lira ödenek tahsis edilmesi, bir engelli vatandaşın kendi işini kurma projesi için 140 bin bira ödenek tahsis edilmesi, Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kimya teknolojisi alanının açılması ve Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu 11. sınıf öğrencilerinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılında işletmelerde staj görmeleri” konuları karara bağlandı.

İstihdam ve mesleki eğitim konularında yapılacak çalışmalar hakkında kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

ISKUR 190723 (1)