Lisansüstü eğitime büyük önem veren Hitit Üniversitesi, bünyesine yeni programlar katarak çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Hitit Üniversitesinin Eski Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans, İslam Mezhepleri Tarih Tezli Yüksek Lisans ve Maliye Doktora Programlarının açılması yönündeki teklifini kabul etti.

Hitit Üniversitesinde açılan yeni lisansüstü programlar ile doktora programı sayısı 34’e, yüksek lisans program sayısı ise 107’ye ulaştı. Böylelikle Hitit Üniversitesi bünyesindeki toplam lisansüstü program sayısı 141 oldu.

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada yeni açılan programlara ilişkin detaylı bilgiler ise şu şekilde verildi:

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI:

Gerek tarihî süreçte gerek günümüzde Balkanlar'dan Çin içlerine, Kuzey Buz Denizi'nden Afrika sınırlarına kadar konuşulmuş olan Türkçe ve varyantlarıyla verilmiş pek çok edebî eser bulunuyor. Bu eserler, gerek çeviriler gerek uyarlamalar yoluyla dünya genelinde pek çok kişi tarafından okunmaktadır. Aynı zamanda Hititlerden başlayarak Selçukluya, oradan Osmanlıya devam eden tarihi süreçte Çorum ili ve çevresinde verilen pek çok edebî metin de, bugün hala il merkez kütüphanelerinde muhafaza edilmektedir. Eski Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim görecek lisansüstü öğrencilerin bu eserleri bilimsel bir üslupla incelemesi ve alana kazandırması şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz ve Türkçenin konuşulduğu tüm coğrafya için büyük bir öneme sahiptir.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI:

Üretim ve hizmet sektörünü yakından ilgilendirecek şekilde kaynakların verimli kullanılması ve karlılığın artırılmasıyla ilgilenen Endüstri Mühendisliği, ülke içerisindeki üretim ve hizmet işletmelerinin verimliliğinin artırması, dışa bağımlığı azaltarak katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlerin oluşturulmasını sağlamaktadır.

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında Türkiye’de ihtisaslaşan tek yükseköğretim kurumu olan Hitit Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile hem imalat ve hizmet sektöründeki verimliliğin artırılmasına katkı sağlayabilen araştırmacıların yetiştirilmesini hem de lisansüstü öğrenciler ile sanayiye yönelik ortak projeler üretilerek üniversite-sanayi işbirliğinin etkin şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyor.

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI:

İslam Mezhepleri Tarihi, geleneksel İslam mezheplerinin doğuş ve gelişim süreçlerini açıklamasının yanı sıra günümüz dini hareketlerinin anlaşılması için de önemli çalışmalara öncülük ediyor. Çağımızdaki İslami akımların sağlıklı bir zemin üzerinde yürümesi için geleneğin analiz edilip anlaşılmasında öncü çalışmalara imza atmaktadır. İslam Mezhepleri Tarihi, İslam düşüncesinin anlaşılmasına önemli katkılar sunan bir alan olarak nitelendiriliyor.

MALİYE DOKTORA PROGRAMI:

Maliye Doktora Programı ile kamu sektörüne yönelik ortaya çıkan uzman kadro ihtiyacının karşılanması, bu kadrolar için ihtiyaç duyulan iktisat ve kamu maliyesine ilişkin konulara hakim mezunlar yetiştirmenin yanı sıra, özel sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda görev alabilecek ufku geniş maliyeciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Özel sektör girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde önemli katkı sağlayacak olan Maliye Doktora Programı ile 100/2000 YÖK Doktora Burs projesi kapsamında sosyal bilimlerde desteklenen öncelikli alanlar içinde yer alan Kamu Maliyesi alanında ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak hedeflenmektedir