Prof. Dr. Yavuz Kaya, duygu ve düşüncelerimin tercümanı olmuş; “Hele bir düşünün…” demiş.

Ondan önce benim de sorularım var.

Hele önce benim sorularım üzerinde bir düşünün; sonra Kaya Hocamın soruları üzerinde düşünür, yorum yaparsınız.

Benim sorularım da şöyle:

* Yaptığımız yanlışlarla hem kendi kuşağımızın hem gelecek kuşakların vebali omuzlarımızda.

* Biz bu vebalin neresindeyiz?

* Neden seçme özürlüyüz?

* Neden gerçekleri görmekten aciziz?

* Batı dünyası uzayda cirit atarken, biz neden, niye yerlerde sürünüyoruz?

* Nerede, niçin, niye hata yapıyoruz? Yaptıklarımızın hata olduğunu bile bile yapmakta neden ısrar ediyoruz?

* Yaptığımız yanlışların ne zaman ayırdına varacağız?

* Ve ne zaman yaptığımız yanlışlardan döneceğiz?

* Daha doğrusu döne(bile)cek miyiz? Yoksa dünyanın sonu gelene dek aklımızı kullanmayı öğrenemeyecek; tarikatların, cemaatlerin, yobazların oyuncağı olmaya devam mı edeceğiz?

* Neden Ulu Önder Atatürk’ün ölümünden bu yana sefilleri oynuyoruz?

* Neden üretmiyor, üretemiyor, üretmeyi öğrenmiyoruz?

* Neden asalağız?

* Ve neden asalak kalmakta direniyoruz?

Bunlar benim sorularım.

Bir de Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yavuz Kaya Hocamın soruları var.

Hocam da şunları soruyor.

*    *    *

* Her türlü olanağa ve yetkiye sahip olmalarına karşın neden ağır bir ekonomik yıkım yaratıldı?

* Neden varlıklarımız satıldı?

* Neden altın rezervimize kadar ihtiyat akçemiz harcandı?

* Neden inanılmaz bir dış borç yaratıldı?

* Neden Londra mahkemeleri yetkili kılındı?

* Neden maliyetinin çok üzerinde alt yapı çalışmaları yapıldı, 30 yıllık garantiler verildi (hem de) enflasyona indeksli kur ile?

* Neden Atatürk ismi silinmeye çalışılıyor?

* Neden T.C. tabelası kaldırıldı?

* Neden sınır güvenliği yok?

* Bunca sorunumuz varken, kendi aç karnımızı bile doyuramazken milyonlarca vasıfsız sığınmacı neden ülkeye dolduruldu?

* Ülkenin demografik yapısı neden bozuldu?

* Neden devlet kurumları yok edildi?

* Neden kuvvetler ayrılığı kaldırıldı?

* Neden denge-denetleme mekanizmaları kaldırıldı?

* Neden vergilerimizin akıbetinin hesabı verilmiyor?

* Neden Milli Güvenlik Güçleri sistemi değiştirildi?

* Neden askeri okullar ve askeri hastaneler kaldırıldı?

* Neden bazı savunma sanayi kuruluşları satıldı ve üretim yapamaz hale getirildi?

* Neden ülkenin telekomünikasyonu satıldı?

* Neden eğitim sistemi laik sistem dışına çıkarıldı?

* Neden orta ekonomik sınıf yok edildi?

* Neden üniversitelerin kalitesi düşürüldü?

* Neden sağlık sistemi kötü?

* Neden anayasa hükümlerine uyulmuyor?

* Neden uyuşturucu ve mafyanın merkezi olduk?

* Neden bağlı olduğumuz AİHM kararları uygulanmıyor?

* Neden tarikat ve cemaatler holdingleşip devlete yerleştirildi?

* Neden ortak akıl devre dışı bırakıldı?

* Neden yetişmiş insan gücümüzü kaybediyoruz?

* Neden üretim ekonomisinden vazgeçildi?

* Neden kendimize yeten tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olduk?

* Neden bu kadar çok gaz, petrol nadir element kaynakları keşfedilirken (!) enerjide dışa bağımlılık arttı?

* Neden yıllar öncesinden bir varlık fonu oluşturuldu ve sorgulanamaz kılındı?

* Neden Biden ile baş başa yapılan görüşmeye dış işleri bürokratları alınmadı?

* Neden Afgan, Pakistan, İran, Suriye ve diğerleri akın akın ülkeye girmeye başladı? Ve iktidar, bu girişlere neden izin veriyor?

Hele bir düşünün bakalım?