Kongrede göreve talip olmayı, bir “bayrak yarışı” olarak gördüklerini ve bayrağı daha iyi taşıyacaklarına inandıkları için yola çıktıklarını ifade eden Erol Afacan, Oda’nın kurumsal kimliğini güçlendirerek, uygulamaya koyacakları projeleri meslektaşları ile paylaşmayı amaçladıklarını, eşit, adil, çoğulcu ve sosyal bir yönetim anlayışıyla hizmet vereceklerini anlatarak şöyle konuştu:
“Eczacılık mesleğinin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getirecek yasaların ve yönetmeliklerin hazırlanmasına katkı sunmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Belirleyeceğimiz önerilerimizi TEB’e sunacağız. Mesleki açıdan stratejik politikalar üreten bir oda yönetimi olmak istiyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ