Çorum toprak sanayi sektörünün, 13 kiremit ve 4 tuğla fabrikası ilhe 2023 üretim sezonunu açtığını, bunun Çorum’un ekonomik ve sosyal yaşamı açısından büyük önem arzettiğini belirten Önder Kartal, “Üretim süreçlerinde tüm sanayicilerimize, sektör paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı bir üretim sezonu temenni ediyor ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı Kartal’ın açıklaması şöyle:

“Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkili olduğu 11 ilimizde depremin ilk gününden itibaren Devlet ve Milletimizin yanında olma bilinci ve sorumluluğu ile hareket ettik ve etmekteyiz. Gerçekleşen afetin ardından depremde hasar gören şehirlerin yeniden ihyası ve inşası ile vatandaşlarımızın yarasının hızlıca sarılacağı çalışmalardaki sorumluluğumuzun sektör olarak bilincindeyiz.

Bu bağlamda yapı stoku ve yapı kalitesinin önemine dikkat çekmek isterim. Tuğla ve kiremit ürünlerin çatı ve duvarda kullanımları doğal afetlerde binaya sağlıklı ve güvenli yapı özelliği kazandırdığını hatırlatmak gereklidir. Yaşanan elim deprem faciasının yanında özellikle metal ve bitümlü çatıların rüzgara karşı dirençsizliğine de şahit olduk. Birçok bölgede uçan, taşıyıcı sistemi ile birlikte veya kaplama çatı malzemelerinin binadan tamamen ayrıldığını üzülerek izledik. Yapı malzemelerinin deprem, fırtına, aşırı yağışlar gibi doğal afetlerde görevini yerine getirmesi gerekliliğini tecrübe ettiğimizi üzülerek ifade etmek isterim. Bunula birlikte deprem faciasının sonrasında enkazların kaldırılması süreçlerinde sağlığa zararlı tozların oluşma riskinin sebebinin sağlıklı ve doğal olmayan yapı malzemelerinim kullanımından kaynaklandığı gerçeğini de ifade etmek yerinde olacaktır.

Osmancık’ı dev rakipler bekliyor Osmancık’ı dev rakipler bekliyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilimizi etkileyen deprem faciasının yaranlarının sarılması ve bölgenin ihya ve inşasında Çorum toprak sanayicileri olarak tuğla ve kiremit tedarikinde bölgeye en yakın üretim bölgesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Türkiye Kiremit üretiminin büyük bir kısmını üreten ilimiz kapasite olarak düşünüldüğünde toplam kiremit üretiminin yarısını yapmaktadır. Bu bağlamda deprem bölgesinde kullanılacak tuğla- kiremit ürünlerini tedarik etmek için yoğun bir çalışma yapacağız.

İlimiz bölgede kullanılacak kiremit ürünlerini karşılayacak kapasite ve güce sahiptir. Bölgede yapılacak kaliteli ve güvenli konut inşaat çalışmalarda yoğun olarak tuğla ve kiremit kullanımı olacaktır. Bu durum Çorum toprak sanayi sektörünün ilimiz ve ülkemiz açısından önemini unutmamamız gerektiğini tekrar göstermektedir.

Bölgemizde üretim emek yoğun ve mevsimlik olarak yapılmaktadır. Son yıllarda üretimde işgücü bulamama nedeni ile kapasite kullanımlarımız düşmektedir. Mevsimlik olarak çalışan işletmelerimizde çalışan işgücüne ihtiyacımız günden güne artmakta ve yetişmiş kalifiye iş gücüne erişimimiz zorlaşmaktadır. Ayrıca bölgemizde hammadde açısından kiremit imalinde kullanılan hammaddelerin varlığı üreticilerin kümelenmesinin sebebidir. Fakat yakın geçmişte ilimiz hammadde kaynakları birçok nedenle kullanılamamış ve kullanılması açısından taleplerimiz projelerimiz karşılık bulmamıştır.

Teknolojik sektörler arasında sayılmayan toprak sanayinin can güvenliği, sağlık yani dolayısı ile yaşam için ne kadar önemli olduğu ve desteklenmesi gereken sektörlerin başında olduğu söylemimizin artık daha fazla dikkate alınması için bu yıl daha fazla çaba göstereceğimizi ifade etmek isterim.

Bizler sağlıklı ve güvenli yapılar için yapı malzemesi üretmekteyiz, üretim maliyetlerinde, enerji giderlerinde artış, istihdama ulaşma zorluğu, hammadde kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanılması gibi konularda sektörümüzün desteklenmesi bizlerin gücüne güç katacaktır.” (Haber Merkezi)