2022 yılı Çorum İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu’na göre İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 23 bin 231 olarak açıklandı.

2022 yılı Çorum İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu’na göre, Çorum ilindeki kayıtlı işsizlerin sayısı 23.231 iken bu kişilerin içinde kadınların oranı yüzde 52.2, 18-24 yaş arası gençlerin oranı ise yüzde 29.6 seviyesinde olduğu belirtildi.

Yapılan araştırmaya göre Çorum’un 3 yıldır işsiz sayısının değişmediği görüldü. 2019 yılında 24 bin olan işsiz sayısı 2022 yılında 23 bin 231 olduğu gözlemlendi.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2022 yılında kamu ve özel sektör iş yerlerinden toplamda 10 bin 156 adet açık iş ilanı alındığı, bunlardan 8 bin 176 kişi işe yerleştirilerek açık işlerin %80’i karşılandığı öğrenildi.

Çorum’da geçtiğimiz yıl işe yerleştirilenlerin de sayısı yer aldı. Öte yandan raporda en fazla iş aranan sektörler de yer aldı. 

Eleman sıkıntısı olan sektörlerin de yer aldığı raporda Çorum'a dair şu bilgilere yer verildi;

Çorum ilinde 20+ istihdamlı işletmeler için toplam çalışan sayısı 29.022 olarak tespit edilmiştir.

Cinsiyet bazında ise 20.664 çalışan erkeklerden, 8.359 çalışan ise kadınlardan oluşmaktadır. 

AÇIK İŞ ORANI TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

Çorum ilinde açık iş oranı yüzde 1,6 olarak tespit edilmiştir. Türkiye genelinde ise açık iş oranı yüzde 1,9 olup, Çorum ili açık iş oranı bakımından Türkiye ortalamasının altındadır.

Çorum ilinde en fazla açık işi olan ikinci meslek grubu; “Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanalar” meslek grubudur. İl genelinde açık işlerin içinde herhangi bir eğitim düzeyi talep edilmeyen açık işlerin payı yüzde 31,9 düzeyindedir. 

İşsizlik oranı yüzde 9,2 oldu İşsizlik oranı yüzde 9,2 oldu

İMALAT SEKTÖRÜNDE ELEMAN SIKINTISI

Çorum ilinde temininde güçlük çekilen meslekler sektörlere göre incelendiğinde en fazla İmalat sektöründe eleman temininde güçlük çekildiği görülmektedir.

Çorum ilinde temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada Seramik İmal İşçisi mesleğinin yer aldığı görülmektedir.  Bu mesleği ise Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı mesleği takip etmektedir. Eleman teminde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada “Bu meslekte işe yeterli başvuru yapılmaması” yer almaktadır.

Çorum ilinde 2.733 kişilik işe yerleştirmeyle Beden İşçisi (Genel) mesleği ilk sırada yer almaktadır. Bu sayı toplam işe yerleştirme içinde yüzde 43,6 paya sahiptir. Bunu Konfeksiyon İşçisi ve Makineci (Dikiş) takip etmektedir. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ilimizde erkeklerin en çok Beden İşçisi (Genel) ve Konfeksiyon İşçisi  mesleklerinde işe yerleştirildiği, kadınların ise en çok Konfeksiyon İşçisi ile Beden İşçisi (Genel) mesleklerinde işe yerleştirildiği görülmüştür.

EN FAZLA KAYITLI İŞSİZİN OLDUĞU MESLEKLERİN BAŞINDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ GELİYOR

Çorum ilinde mesleklere göre kayıtlı işsiz sayıları incelendiğinde en fazla kayıtlı işsizin olduğu mesleklerin başında Temizlik Görevlisi mesleği yer almakta olup bu meslekte Çorum ilinde kuruma kayıtlı 3.224 işsiz bulunmaktadır. Bu mesleğin ilimizdeki toplam kayıtlı işsizler içerisindeki payı yüzde 13,9 seviyesindedir. Bu mesleği sırasıyla Beden İşçisi (Genel) ile Satış Danışmanı / Uzmanı meslekleri takip etmiştir. 

Çorum ilinde İmalat sektörünün önemi, İşgücü Piyasası Araştırmalarında da ortaya çıkmıştır.

Çorum ilindeki çalışma kapsamına giren işletmeler içerisinde imalat sektöründeki işyerlerinin 21  oranı yüzde 37,9 seviyesindedir. Türkiye geneli ile kıyaslama yapılacak olursa; Türkiye genelinde 20 ve daha fazla istihdamlı işletmeler içerisinde imalat sektöründe bulunan işletmelerin ağırlığı yüzde 34 seviyesindedir.

İMALAT SEKTÖRÜ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Çorum ilinde ilk sırada yer alan İmalat sektöründe bulunan işletmelerin toplam içindeki ağırlığı Türkiye ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.

İlimizde İmalat sektöründen sonra en fazla sayıda işletme Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Araştırma kapsamında Toptan ve perakende ticaret sektöründeki işletmelerin ülkemizdeki payı 18,7 iken Çorum ilinde Toptan ve perakende ticaret sektörünün payı yüzde 24,7 düzeyindedir.

Çorum ilinde çalışma kapsamındaki 20 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerin içinde İmalat, Toptan ve perakende ticaret ile İnşaat sektörlerinde faaliyet gösterenlerin oranı yüzde 70,5 seviyesindedir. Araştırmaya dahil olan sektörler içerisinde en az sayıda işletme ise Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ile Bilgi ve iletişim sektörlerinde yer almaktadır. Ancak bu tablo incelenirken Çorum ilinde faaliyet gösteren ve il genelinde 20 ve daha fazla istihdamı olan işletmelerin araştırma kapsamına dahil olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Çorum ilinde 308 kişilik işgücü için eleman temininde güçlük çekildiği tespit edilmiştir. Temininde güçlük çekilen kişi sayıları sektör bazında incelendiğinde, özellikle imalat sektörü ön plana çıkmaktadır. Çorum ilinde temininde güçlük çekilen elemanların içinde imalat 41  sektörünün payı yüzde 60 seviyesindedir. Bunun dışında Toptan ve Perakende Ticaret ile Madencilik Ve Taş Ocakçılığı sektörleri de ilk sıralarda yer alan ve eleman temininde güçlük çekilen diğer sektörlerdir.   Çorum ilinde meslek gruplarına göre eleman temininde güçlük çekilen meslekler incelendiğinde 132 kişi ile Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar meslek grubunun ön plana çıktığı görülmektedir. Bu meslek grubunun toplam TGÇM içindeki payı yüzde 42,9 seviyesindedir. Çorum ilinde temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada 51 kişi ile Seramik İmal İşçisi mesleği yer almaktadır. Bu mesleğin ardından sırasıyla 36 kişi ile Gazaltı(Mıg-Mag) Kaynakçısı ve 13 kişi ile Tuğla İmal İşçisi  meslekleri gelmektedir.”  
 

Editör: Haber Merkezi