Eskiekin bağları içmesuyu sorununa çözüm bekliyor Eskiekin bağları içmesuyu sorununa çözüm bekliyor

Şehrin muhtelif noktalarında alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Çorum Belediyesi Çiftlik Çayırı 4. Caddede imara açılan alanlarda parsel içerisinde kalan eski hattı yenileyerek parsel dışına taşıyor. Eski hatta nazaran taşıma kapasitesi daha yüksek 1100 metre uzunluğunda altyapı çalışması yapıyor. 
Yapılan altyapı hizmetlerinin daha uzun vadeli olması için ileriye dönük planlama yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Karayolları yeni Osmancık Yolu çalışmalarını yürütürken eş zamanlı olarak bölgenin yapılaştığı zaman ihtiyaç duyacağı alt yapıyı yapıyoruz. Karayolları yol için kazı çalışmasını yürütürken bizim de kazım için harcayacağımız emek minimuma iniyor. Bu sayede imkanları en verimli şekilde kullanarak Çiftlik Çayırı 4. Caddede 1100 metre uzunluğunda 800mm çapında atık su hattını yeniliyoruz” dedi.