Belediye Meclisi Toplantısında 2024 yılı performans programının görüşülmesi sırasında CHP grubu adına bir açıklama yapan Çağlar, “Faiz ile özel bankalardan borçlanarak belediye hizmetlerini yerine getirmek için finans bütçesi yapmak ve yatırım yapmak ne kadar doğrudur? Özellikle 2024 yılının seçim yılı olduğu düşünüldüğünde yeni gelecek yönetime böyle bir bütçeyi nasıl devredeceksiniz?” diye sordu.
Çağlar, “2024 yılı bütçe gelirlerine konan arsa satışları için tahmin edilen 883 milyon liralık satışın gerçekleşemeyeceği ve özel bankalardan borçlanılacak olan yüksek faizli 400 milyon liranın bütçe gelirlerinin gerçekleştirilmesini zora sokacağı, bu durumun performans programlarında öngörülen 194 adet faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin öngörülmesi sebebi ile bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ret oyu vereceğiz” diye konuştu.
Rüştü Çağlar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Performans programını incelediğimiz zaman görüyoruz ki 2024 yılı Performans Programında 8 adet ana faaliyet alanında 31 adet performans hedefi 118 performans göstergesi belirlenmiş, bu hedeflere ulaşmak için de 194 adet faaliyet proje öngörülmüştür. 2023 yılına göre faaliyet sayımız artmış, hangi alanlarda artmış; çevre yönetiminde, toplum düzeni ve sağlık hizmetlerinde, kültür sanat ve turizm hizmetlerinde ve toplum refahı ve sosyal yaşam hizmetlerinde.
Performans programındaki 194 faaliyet (proje) ve bunları gerçekleştirmek için 2024 yılı bütçesini kısaca özetleyecek olursak; gider bütçesi 3 milyar 930 milyon TL, gelir bütçesi 3 milyar 530 milyon TL, finans bütçesi 480 milyon TL.
Şimdi bu bütçeyi kısaca anlaşılır bir şekilde izah etmek gerekirse memur personel giderleri 369.949.000 TL, belediye şirket personel giderleri 1.050.177.000 TL, toplam 1.420.126.000 TL. Bu rakam bütçenin  %  36.1’ine denk gelmektedir.
Finansman bütçesine bakacak olursak bütçe denkleştirilebilmesi için son beş yılın en büyük borçlanmasına gidilmekte, özel bankalardan 400.000.000.- TL, İller Bankasından 80.000.000.- TL borçlanma öngörülmektedir. Alınan bu borç ile önceki yılar borçlarından özel bankalara 68.000.000.-TL, iller bankasına 22.000.000 TL borç ödemesi yapılacağı öngörülmekte ve 390.000.000.- TL ise gerektiğinde kullanmak üzere Meclisten yetki istenmektedir. Yapılan politika değişikliği ile bilindiği üzere günümüzde politika faizler % 35 banka faizleri ise % 45 seviyelerine çıkmıştır. Bu durumda faiz ile özel bankalardan borçlanarak belediye hizmetlerini yerine getirmek için finans bütçesi yapmak ve yatırım yapmak ne kadar doğrudur. Özellikle 2024 yılının seçim yılı olduğu düşünüldüğünde yeni gelecek yönetime böyle bir bütçeyi nasıl devir edeceksiniz.
Sonuç olarak 2024 yılı bütçe gelirlerine konan arsa satışları için tahmin edilen 883.000.000- TL satışın gerçekleşemeyeceği ve özel bankalardan borçlanılacak olan yüksek faizli 400.000.000.-TL sının bütçe gelirlerinin gerçekleştirilmesini zora sokacağını, bu durumun performans programlarında öngörülen 194 adet faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin öngörülmesi sebebi ile bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ret oyu vereceğiz.”