*Kılıç kanatır acıtır, kalem kansızdır acıtır. Dil yarası kılıç yarasızdan acıdır.

*Ergen gözüyle kız, gece gözüyle bez alınmaz.

*Açık yaraya kurt düşmez.

*Demiri pas, ağacı kurt, yiğidi dert öldürür.

*Dilim ettin beni dilim dilim.

*Dilim senden çektiğim zulüm.

*Bülbülün çilesi dilindendir.

*İktisat-tasarruf ailede mutluluğun 5 temel esasından biridir. 1-Sadakat, 2-İktisat, 3-Nezaket, 4-Nezafet, 5-Zerafet. İktisat eden geçim sıkıntısı çekmez. İsraf eden zillete düşer.

*Kainatta mevcut olan bütün nimetlerin veriliş sebebi şükür içindir.

*Bütün yükümlülüklerin ifası şükür idindir, şükürdür. Şükretmeyen nankördür.

*Şükrün malı çoğalttığı güneş kadar gerçektir.

*İnsanın alası içinde, davarın alası dışında. Şekil değil öze bak, söze değil göze bak.

*Evlilik gül bahçesidir.

*Gül de, diken de bir arada bulunur. Gülünü seven dikenine katlanır.

*Kadına el kalkmaz. Aslan bile kadına dokunmaz.

*Kadının, eşin birisi ala, ikincisi püsküllü beladır.

*Avradını yoklukta sına.

*Malın hayırlısı enendir.

*Uyku bedeni sarmışsa, yastık görünür.

*Ayağını sıcak tut, başını serin. Bir derde uğrarsan düşünme derin.

*Dertlerin kapısı mide, dermanı perhizdir.

*40 yaşına kadar sen yemeği, 40’ından sonra yemek seni yer.

*Aman diyene kılıç çekilmez.

*Düşman seni daşla, sen düşmanı aşla vur.

*Eşek ölür semeri, insan ölür eseri kalır.

*Şu dünyada bırakmadıysan bir eser, sen ölünce yerinde yeller eser.

*Eşeğe semeri, kadına kemeri yük olmaz.

*Köpeğe rastlamaktansa, çalışı dolaşmak yeğdir.

*Huyunu bilmediğin atın arkasından yürüme.

*Sofrada elini, mecliste dilini tut.

*Kimse ile söğüşme, getirir dövüşme.

*Bakmakla öğrenilse idi, kediler kasap olurdu.

*Sadık dost, akraban yeğdir.

*Dost acı söyler, ama doğru söyler.

*Ara bozan doğrudan, problem çözen yalan iyidir.

*Sende kuyruk, bende evlat acısı varken, biz dost olamayız.

*Dünyada halledilmeyecek iş yoktur, zaman alır.

*Eşekten doğar katır, ne hal bilir he hatır.

*Ev hırsızına kilit olmaz, fayda etmez.

*Öfke ile kalkan zararla oturur.

*Göz hasmını bilir.

*Hain sözden sakının.

*Emmim dayım, hepsinden aldım payım.

*El ağzına kilit olmaz, yumurtaya kulp takılmaz.

*Cahil ile sohbet etme, dokundukça pislik akar.

*Bağa git izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun.

*Acıma ki acınacak hale sen  düşersin.

*Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

*Ağır giden dağ aşar, hızlı giden düzde şaşar.

*Bir kapıda at da bulunur, it de bulunur.

*Aptaldan paşa, tahtadan maşa olmaz.

*Çarşı köpeği yalak olur.

*Var mı pulun çoktur kulun. Yoksa pulun, giysin çulun.

*Taşkınlığın sonu şaşkınlıktır.

*Bedava sirke baldan tatlıdır.

*Hediye atın dişine bakılmaz.

*İti an, deyneği hazırla.

*İyi insan lafın üstüne gelir.

*Yavuz at yemini artırır.

*Gerçek dost, olur yoluna post.

*Eden bulur, inleyen ölür. Etme bulma dünyasıdır.

*El eli yur, eller de yüzü yur.

*Ağzından hayır çıksın, bari şer söyleme.

*Isıramadığın, bükemediğin bileği eli öpeceksin.

*Mertlik vefada, dostluk cefada belli olur.

*Komşu kuşu avlanmaz.

*Ellenme, dillenme, bellenme.

*Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

*Yalan yılandır. Mutlaka bir gün sahibini sokar.

*At, avrat, silah, bir de altın emanete verilmez.

*Yiğit at sahibinin altında kişner.

*Ya hayır söyle, veyahut sükut et.

*At binicisine göre kişner.

*Atına bakan ardına bakmaz.

*Atı yiğit olan yolda kalmaz.

*Derman derdin öz kardeşidir. Derman daima derdin yanındadır.

*Ördek anasından yüzmeyi bilerek doğar.

*Yokluk vatanı gurbet eder.

*Kurtlu incirin kör alıcısı olur.

*Dağ dağa kavuşmaz da, insan insana kavuşur.

(SÜRECEK)