*Her kadının tek arzusu kocasının gerçek eşi olmasıdır.

*Mazlumun ahını almak için gerekirse zalimin eli sıklır. (Anton Yunus)

*Sezar’ı çok severim ama Roma’yı daha çok severim. Gerekirse Sezar’ı Roma’ya feda ederim. (Anton Yunus)

*Hiçbir sorun çözülmez okumakla yazmakla. Başarıya varılır alın teri emekle. Eller neler keşfetti daha neler bulacak, bizler hala meşgulüz birbirimizi yemekle.

*Senden aşağıdakilere bakmak ve şükretmek, senden yukarıdakilere bakıp üzülmenin çaresidir. Şükretmesini bilene. (Şeyh Sadi)

*Ölenlerin acısı sevdikleri tarafından tez unutulmaktadır. Diriler de böyledir.

*Gülü gülene ve kıymetini bilene ver. Kalbini-sevgini yürekten sevene ver. Sevmek güzel şeydir kıymetin ibilene ver.

*Minareden düşenin parçası bulunur ama gönülden düşenin ki?

*Dost dostun nazını değil, kahrını çekene denir.

*Sana vurulan tokata değil, sebebini ara.

*Sen sevgiden yoksun isen bu kıldığın namaz değil, yetmiş iki buçuk millet dahi elin yüzün yumaz değil. (Namazın kılınmasının iki ana sebebi vardır. Birisi ibadet emri ilahi, ikincisi bedeni, ruhu kötülüklerden temizlemektir. Cankebut sur, ay. 45. sh.400) Namazını devamlı kılanlarda bu özelliklerin bulunması lazımdır.

*Bak şu çeşmenin haline su içecek taşı yok. Kırma kulun kalbini, yapacak ustası yok.

*Dünyanın en fakir varlığı dünya onun olsa bile insandır. Çünkü insanı bir kılı bile kendisine emanettir. Emanet ise geçicidir. Unutma.

*Mal sahibi mülk sahibi nerde bunun ilk sahibi. Ma da yalan, mülk d eyalan, al biraz da sen oyalan. Mezara bir kirli çorap b ile götürülmez. Temiz kalp ibaret ve itaat götürülür. İşte esas mükün iman ve amelindir.

*Dünyada üç şeyi doğru seç: 1-İşini, 2-Eşini, 3-Arkadaşını.

*Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz.

*Herkese iyilik et küsme kimseye. Asla zulmetme kalmaz mahşere.

*İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini ilmezsen bu nice okumaktır. (Nefsini bilen Allah’ı bilir ve bulur. Buun için ruh ve beden yapısını bilmen yeterlidir.)

*Ben gelmedim dava için, Benim işim sevgi için, Aşkın yeri gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldim. (Yunus Emre)

*Sular hep aktı geçti, Kurudu vakti geçti, Nice Han nice Sultan, Tahtı bıraktı geçti, Bu dünya bir penceredir, Her gelen baktı geçti. (Yunus Emre)

*Çeşme durmadan aksa, Mümin durmadan baksa, Eğilip su içmezse, Suya kanası değil, Testi dolası değil. (Yunus Emre)

*Kendini kainatta bir nokta gibi görenler, sonunda kendilerini anlamlı bir cümlenin sonunda görürler.

*Harabat ehlini hor görme zakir, Hazineye malik viraneler var.

*Kim yudu kim taradı, Hamam kel kıza yaradı.

*Marifet iltifada tabidir, Müşterisiz mal zayidir.

*Sırrın senin esirindir. Açarsan sırrını sen onun esiri olursun. Açma sırrını dostuna, dostun söyler dostuna, o da söyler dostuna, sonunda saman doldururlar postuna.

*Ümmetim hakkında en korktuğum şeylerden biri; göbekli ve kalın boyunlu olmalarıdır. Çünkü bu hal tembellik ve uyku getirir. Ne insanı nefsin esiri yapar. 40 yaşına kadar sen yemeği yersin, 40 yaşından sonra yemek seni yer.

*Üzümünü ye, bağını sorma.

*Misafir 10 kısmeti ile gelir, birini yer, 9’unu sana bırakır.

*Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır.

*Eceli gelen köpek ekmek fırınına işer.

*Kılıç kınını kesmez.

*Kesildi ağaçlar, dağıldı kuşlar.

*Kalem kılıçtan keskindir. Çünkü kılıç yarası iyi olur, dil yarası iyi olmaz.

*Ayağını yorganına göre uzat, ebediyyen rahat et.

*Eğri oturalım, doğru konuşalım.

*Eğrinin gölgesi de eğridir. Doğru her yerde doğrudur.

*Ayı derisinden post, eski düşmandan dost olmaz.

*Her şeyin yenisi, dostun eskisi iyidir.

*Sivriltilen kazıklar, sahibini kazıklar. Kişi kazdığı kuyuya kendi düşer.

*Parayı veren düdüğü çalar. (Nasrettin Hoca)

(SÜRECEK)