İhale kapsamında Çorum Belediyesi mücavir alanı sınırları dâhilinde oluşan geri kazanılabilir atıklarının il sıfır atık yönetimi sistemi planı dâhilindeki atıklar belirlenen atık getirme merkezlerinde toplanacak. Kağıt – plastik – metal ve cam atıkların toplanması ve taşınmasını kapsayan ihale bugün saat 14.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenler idare ve teknik şartnameyi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden temin edebilecek.