Çorum İl Özel İdaresi’nce Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 yılına ilişkin çalışmaları hakkında bir açıklama yapıldı. 
Türkiye’de son yıllarda görülen kuraklık ile suyun öneminin arttığının ifade edildiği açıklamada, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında azalma gözlendiğine dikkat çekilerek, şu bilgilere yer verildi:
“Tarımsal projelerin hayata geçmesiyle kuru tarımdan sulu tarıma geçilerek, seçilen sulama yöntemleri ( basınçlı yağmurlama ve damla sulama) ile toprak ve su kaynakları korunarak sürdürülebilir tarım yapılması zaruret haline gelmiştir. 

Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2021 yılı yatırım ve çalışma döneminde 7 adet iş Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi destekli, 3 adet iş Çorum İl Özel İdaresi yatırım programından ve 27 adet iş KÖYDES yatırım programından olmak üzere toplamda 37 adet iş planlanmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanan tarımsal sulama projeleri Çorumlu çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Çorum ilinin toplam sulanabilir tarım arazisi 208.000 hektar olup, Çorum İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılında yapılan sulama tesisleri de ilave edildiğinde toplam 31.789,50 hektar alan sulanabilir hale getirilmiştir. 
Tarımsal sulama projesinin ileri tarım tekniklerinin kullanımı ile; ürün bazında kalite, verimlilik ve çeşitlilik artarak bölgesel kalkınma ve rekabeti arttırması amaçlanmaktadır. Bu sayede refah seviyesi yükselecek ve köyden kente göçün engellenerek genç nüfusun köyde kalması sağlanacaktır.   
Bölgesel ağırlıklı olarak görülen hububat, ayçiçeği, şeker pancarı, yonca, mısır, meyve, sebze bitkilerinin üretiminde sağlanacak kalite ve verim artışı ile II. ürün ve alternatif ürüne geçiş iç ve dış piyasadaki açılımı geliştirip arttıracaktır. Tarımsal üretimin artmasıyla birlikte gelişecek tarımsal sanayi entegrasyonunu ve istihdamı artırması hedeflenmektedir.” (Haber Merkezi)