DİSK Emekli Sen Temsilcisi Hikmet Aydın ve KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz tarafından yapılan ortak açıklamada; 1 Mayıs kutlama programı ile ilgili hazırlıkların işçi ve kamu emekçileri sendikalarının katılımı ile 10 Nisan 2023 Pazartesi günü, Eğitim Sen Çorum Şube binasında saat 17.00’de yapılacak toplantıda görüşüleceği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi:
“İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs bu yıl seçimlerin hemen arifesinde kutlanacak. Yaşanan pandemi süreci, artan pahalılık, büyüyen yoksulluk ve gelinen noktada Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan binlerce hayat, yıkılmış şehirler üreten kesimler açısından başka bir düzen istemenin açık göstergesi durumunda. Seçim süreci o ittifak, bu ittifak, o seçildi, bu ayrıldı tartışmalarından ibaret ilerlerken, kurulacak iktidarların köylüye, esnafa, işçiye, kadına, öğrenciye, memura ne vaat ettiği tamamıyla bir sır olarak kalıyor. İktidar savaşına giren ittifakların üreten kesimler için yokluk, yoksulluk ve yıkımdan ibaret düzene sahip olma istekleri ve kararlı tutumları ortada, ancak bu düzenin bu şekilde gitmeyeceği de bir o kadar açık. Peki bu düzen nasıl değişecek? 
Açlık, yoksulluk, yıkım, enkaz altında kalmak kader ise, kaderimize yazılmış iktidarın seçimini beklemek en doğrusu. Hayır; açlık, yoksulluk, yıkım, enkaz altında kalmak kader değil, önlenebilir, tedbir alınabilir bir durum ise içinde bulunulan sessizlik hali çok anlamsız bir tutum olarak ortaya çıkıyor. Soğanın kilosunun 30 TL olduğu, şaştım menüsü menemen yemeğinin servete dönüştüğü bir ortamda sessiz kalmanın geleceğe ihanet anlamı taşıyacağı ortadadır.
Parasıyla para kazananın ihya olduğu, ekmeğini alın terinden çıkaranların geçim derdine düştüğü bir ortamda 1 Mayıs meydanlarının önemi her günden daha değerli ve daha önemli hale geliyor. Üreten kesimlerin taleplerini en yüksek sesle haykırması, kurulacak iktidarın niteliğine etki etmeli, zira bu sessizlik bugünden daha karanlık günlerin çok uzakta olmadığının habercisi.
Gündüzlerinde işsiz kalınmayan, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke derdi olan herkesin, her kurumun sesini yükseltmesi gerektiği ortada duruyor. 
“EMEKÇİYE VURULAN ZİNCİRLER KIRILMALI”
Sorumluluklarımız bize vurulan prangadan kurtulmayı, emekçiye vurulan zincirleri kırmayı zorunlu hale getiriyor.
Bu ülkenin bütün değerlerini emeğiyle üreten ellerin birleşmesi, tek yumruk olması her günkünden daha çok ihtiyaç ve bu ihtiyaç ertelenemez bir gerçek olarak ortada duruyor.
Biz Çorum DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)  ve KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) olarak; sermayenin, bir avuç rantiyecinin çıkarını değil, halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzenin kurulması için tutum alıyoruz.
Bizler insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.
Bizler demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.
Bizler her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barış politikasının benimsendiği yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.
Bizler Çorum Kamuoyuna ve Çorum’da faaliyet gösteren tüm sendikalara, emekten yana tutum alan bütün yapılara çağrıda bulunuyoruz. Gelin taleplerimizi hep bir ağızdan yükseltelim, gelin emekten yana bir iktidar talebimizi hep bir ağızdan dillendirelim.
Bu amaçla ilimizde işçi ve kamu emekçileri sendikalarının katılımı ile 10.04.2023 Pazartesi günü, Eğitim Sen Çorum Şube binasında saat 17.00’de yapacağımız bir toplantı ile 1 Mayıs kutlama kararını hep birlikte alalım.
Dün erkendi belki, yarın çok geç olacak. O gün bugün, bugün değilse ne zaman?” (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ