Onulmaz derdime derman ararken

Tabibin fitili yarada kaldı

Bir dileğim vardı umut dağında

Sis çökmüş dağların orada kaldı

***

Kem talihim bir gün döner sanırdım

Dönmedikçe ah eyleyip kınardım

Çıkıp gelse soluğundan tanırdım

Ne çare ki karda borada kaldı

***

Umudumu yıldızlarda aradım

Kaçtı gitti yaklaşmadı bir adım

Ummanlarda yüzdürmekti muradım

Gönlümün gemisi karada kaldı

***

Aydınlı umudu nerde ararsın?

Kimden haber salar, kimden sorarsın?

Bir gün gelir diye hayal kurarsın

Bir türlü gelmedik sırada kaldı